Strategisk och juridisk domännamnsrådgivning.

Domännamn det viktigaste verktyget för att arbeta med dina varumärken och företagsnamn på internet. Vi erbjuder strategisk, juridisk och teknisk rådgivning kring domännamn, och kan hjälpa till med allt från praktiska åtgärder som registrering, bevakning och portföljhantering till att skapa domännamnstrategier, köpa domännamn och lösa tvister kring domännamn.

Kontakta oss så hjälper vi dig och ditt företag.

Carl Wendt, varumärkes- och domännamnsjurist
T: 08 729 91 91
M: 076 105 25 33


Samlad överblick över varumärken och domännamn 

Vi erbjuder en online-portal, IPR Control, som ger våra kunder en samlad överblick över samtliga registrerade immaterialrättsärenden som till exempel domännamn, varumärken, patent och designskydd. I portalen kan du också söka, sortera och granska information om dina ärenden.

Juridisk rådgivning och domännamnstvister

Vi har 20 års erfarenhet rörande domännamnstvister och vi har hjälpt många kunder med juridiska frågor om bättre rätt till domännamn. En av våra jurister är dessutom tvistlösare för WIPO, IIS samt .EU, och avgör kontinuerligt både internationella och svenska domännamnstvister.

Läs mer: Domännamnstvist för att överta potentiell phishing-domän (UDRP) [Kundcase]

Domännamnsstrategier

Vi hjälper våra kunder att utarbeta domännamnsstrategier anpassade till deras varumärkesstrategier och affärsplaner.

Läs mer: Domänsstrategi vid namnbyte [kundcase]

Hantering av domännamnsportfölj

Vi hanterar både stora och små domännamnsportföljer och säkerställer att domännamnen förnyas i tid. Vi tar hand om all administration för att våra kunder ska slippa.

Läs mer: Varumärkesstrategi för KF och Coop [Kundcase]

Domännamnsbevakning

Vi bevakar och rapporterar veckovis nyregistrerade domännamn (inklusive alla nya toppdomäner) som är identiska eller förväxlingsbara med ett specifikt varumärke.

Läs mer: Ytterligare information om domännamnsbevakning

DNS-hosting

Vi assisterar kunder med alla frågor rörande DNS-hosting och DNS-servrar. Som kund till oss kan du välja mellan att vi sköter ompekningar eller att ni sköter dessa själva genom en säker online-portal. Vi samarbetar med CSC, en av världens ledande företag inom domännamn och DNS, för att tillhandahålla världsledande tekniska lösningar inom DNS och en 100%-ig driftsgaranti.

Ackrediterad registrar för .se och .eu

Vi registrerar domännamn i samtliga toppdomäner, antingen direkt eller via ombud. Vi är ackrediterad registrar både för den svenska toppdomänen .SE samt för den europeiska toppdomänen .EU.

Köpa domännamn

Ibland vill man köpa redan registrerade domännamn tillhörande någon annan. Vi kontaktar domännamnsinnehavare, prisförhandlar och förvärvar domännamn till våra kunder.

Läs mer: Köp av .COM-domän efter namnbyte av IT-bolag [Kundcase]

Trademark Clearinghouse (TMCH)

Vi är officiell Trademark Clearinghouse Agent och kan anmäla våra kunders varumärken till Clearinghouse.
Läs mer: Ytterligare information om Trademark Clearinghouse

Kontakta oss så hjälper vi dig och ditt företag.

Kontakta oss

Världen & Vi