Sverige 22 Nov 2017

Tygmönstret är inte plagiat

Det tyg som klär både Stockholms tunnelbanas och pendeltågens säten är skapat av konstnären Lasse Åberg. Luleå Lokaltrafik (LLT) har senare tagit fram ett tyg som Lasse Åberg ville få prövat i Svensk Forms Opinionsnämnd då han ansåg tyget var mycket likt sitt eget. Nämnden beslöt att LLT inte har gjort intrång trots att tyget är skyddat enligt upphovsrättslagen.

Det var under 2015 som Lasse Åberg fick frågor om han även designat klädseln för LLT. När han fick se tyget upplevde han det som ett plagiat, har han förklarat till Svensk Opinionsnämnd. Det textilmönster han själv skapat består av stiliserade motiv, av bl a kända byggnader i Stockholm, på blå bakgrund. Lasse Åberg menar att LLT:s tyg är i huvudsak identiskt med hans eget mönster och det är uppenbart att mönstret använts som förlaga för LLT:s tyg.

Luleå Lokaltrafik anlitade en designbyrå för att ta fram ett tyg med egen profilering för att lyfta fram Luleå som stad. Detta tyg består av siluetter på byggnader som är specifika för Luleå. De anser inte att tyget är identiskt, utan skiljer sig åt såväl till innehåll som till stil och med annan bakgrundsfärg samt att motiven är placerade på olika sätt. Tygen visar inte påtagliga likheter utifrån en helhetsbedömning.

Nämndens beslut och bedömning

Det beslut Svensk Forms Opinionsnämnd kommit fram till är att Lasse Åbergs textilmönster är skyddat som ett alster av brukskonst enligt upphovsrättslagen, men att Luleå Lokaltrafiks använda tyg inte faller inom skyddsområdet och därmed inte gör intrång.

Enligt nämnden är variationsmöjligheterna för textilmönster stora. Lasse Åbergs textilmönster anses inte ge uttryck för någon högre grad av originalitet. Dock är den enkla, karaktäristiska och lekfulla stilen, färgvalet för de olika motiven, bakgrundsfärgen och, framför allt, det sätt motiven placerats i förhållande till varandra gör att kompositionen som helhet uppvisar en tydlig personlig prägel i formgivningen. Man anser därmed att mönstret har originalitet och särprägel att s.k. verkshöjd föreligger.

Det tyg som LLT använder är lika på det sätt att tyget har blå bakgrund och att byggnadsverk återges i skissartad form. Tygerna skiljer sig påtagligt åt då samma lekfullhet i de enskilda elementen inte finns i LLT:s tyg. Ej heller färgsättningen eller deras placering på tyget och i förhållande till varandra. Nämnden anser därför inte att det är intrång då det är olika byggnader som avbildats samt att helhetsintrycket vid en jämförelse inte visar tillräckliga likheter.

 

Om Svensk Forms Opinionsnämnd
Svensk Forms Opinionsnämnd är ett opartiskt organ vars uppgift är att avge yttrande om och pröva om anmälda bruksföremål har skydd som alster av brukskonst, dvs dess konkreta form, enligt gällande svensk upphovsrätt.

 

Andra nyheter

 • Worldwide 25 Aug 2021

  Camilla Hamrin är en av ”Top 250 Women in IP”

  Läs mer

 • EU 24 Aug 2021

  Sverige fortsatt i topp inom EU

  Läs mer

 • Brasilien 10 Aug 2021

  Skateboardåkare kan få varumärkesskydd för...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta