Branschledande i över 150 år - utforska våra case.

Case

Bransch

Workflow

Cristanini har uppfunnit en banbrytande teknik för att släcka bränder i slutna utrymmen

Brandsläckningsteknik

Patent

Tvist & Process

Förhandlingar

IP-strategi till startup utifrån Vinnovas IP-check

Musik

Nuläge

Undersökningar

Frihet att agera

Varumärke

Design

Patent

Avtal

Framgång i tvist mot champagnehuset André Clouet

Lyxvaror

Tvist & Process

Varumärke

Marknadsrätt

Patentarbete för Telia – 5G, IoT och nätverkslösningar

Telekom

Patent

Varumärke

Domännamnstvist för att överta potentiell phishing-domän (UDRP)

Life Science

Domännamn

Tvist & Process

Bevakning

Juridiskt arbete med Vattenfalls nya logotyp

Energi

Undersökningar

Varumärke

Köp av .COM-domän efter namnbyte av IT-bolag

IT

Namnskapande

Domännamn

Undersökningar

Varumärke

Patentstrategi för artificiell intelligens inom MedTech

MedTech

Patent

Frihet att agera

Internationellt

Varumärken och designskydd för Northug

Sportartiklar

Varumärke

Design

Internationellt

Bevakning

Enforcement

Avtal

Patent, namnskapande, varumärke och domännamn för patologiprodukt

MedTech

Frihet att agera

Patent

Namnskapande

Varumärke

Domännamn

Internationellt

Transaktioner

Patentansökningar i 35 länder för banbrytande motor

Fordon

Patent

Internationellt

Varumärkesstrategi för KF och Coop

Konsumentprodukter

Fastigheter

Media

Portföljförädling

Varumärke

Domännamn

Patentrådgivning till ett MedTech-företag inom cancerbehandling

MedTech

Patent

Internationellt

Undersökningar

Due Diligence

Transaktioner

Förundersökning inför lansering av varumärken för läkemedel

Life Science

Undersökningar

Varumärke

Firma

Vunna invändningar hos EPO och PRV för Moving Media Nordic

Media

Patent

Tvist & Process

Enforcement

Förhandlingar

Avtal

Internationellt

Immaterialrättsstrategi för global startup

Mode

Affärsintegration

Nuläge

IP-budget

Aktivitetsplan

Varumärke

Design

Internationellt

Assistera Uber vid varumärkesinvändning

Teknik

Varumärke

Tvist & Process

Bonava – Skapa och skydda ett varumärke för NCC

Fastigheter

Namnskapande

Undersökningar

Varumärke

Domännamn

Designtvist med prövningstillstånd i Högsta domstolen

Verkstadsindustri

Tvist & Process

Design

IP Due Diligence vid en företagsförsäljning

Verkstadsindustri

Due Diligence

Patent

Transaktioner

Värdering

Värdering av IP-portfölj

Urban agriculture

Värdering

Undersökningar

Due Diligence

Frihet att agera

Melodifestivalen vs. Schlagerfestivalen och Schlager-SM

Media

Varumärke

Bevakning

Tvist & Process

Enforcement

Namnskapande, skydd och formgivning av ett nytt varumärke

Konsumentprodukter

Namnskapande

Varumärke

Domännamn

Undersökningar

Portföljförädling för kostnadseffektiv hantering av varumärken

Teknik

Portföljförädling

Varumärke

Upprätthållande

Anteckning

IP-budget

Kundteam

Internationellt

Varumärkesvärdering för ett innovationsföretag

Urban agriculture

Värdering

Varumärke

Undersökningar

Due Diligence

Domännamnsstrategi vid namnbyte

Fordon

Undersökningar

Digital juridik

Domännamn

Förhandlingar

Transaktioner

Re-branding av Aura Light International

Belysning

Affärsintegration

Undersökningar

Affärsintegration

Varumärke

Aktivitetsutvärdering

Bemöta ett varningsbrev genom att ogiltigförklara motpartens patent

Infrastruktur

Undersökningar

Frihet att agera

Affärsintegration

Patent

Tvist & Process

Enforcement

Förhandlingar

Aktivitetsutvärdering

Tullbeslag av piratkopierade varor

Konsumentprodukter

Tullingripande

Varumärke

Avtal

Namnskapande av varumärke för läkemedel

Life Science

Namnskapande

Undersökningar

Varumärke

Internationellt

Global IP-strategi för Plantagon

Urban agriculture

Affärsintegration

Aktivitetsplan

Affärsintegration

Due Diligence

Frihet att agera

Affärsintegration

Nuläge

Undersökningar

Global namnändring av ca 25 000 tillgångar för Pfizer

Life Science

Varumärke

Aktivitetsplan

Kundportal

Anteckning

Portföljförädling

Internationellt

Piratkopiering och varumärkesintrång i Kina

Stålindustri

Tvist & Process

Internationellt

Varumärke

Prejudicerande case angående designskydd i EU-domstolen

Konsumentprodukter

Tvist & Process

Design

Undersökningar

Kontakta oss

Världen & Vi