Varumärkesvärdering för ett innovationsföretag

Plantagon är världsledande inom vertikal odling

Plantagon International AB är verksamma inom sektorn ”urban agriculture” och är världsledande inom vertikal odling. Deras vertikala växthus ska kunna minska behovet av transporter och energianvändning, vatten och bekämpningsmedel, och ta vara på utsläpp av koldioxid CO2, och spillvärme från bostäder, industri och kontor. Plantagon är ett svenskt bolag i grunden, men deras koncept skapar störst nytta i mångmiljonstäder med hög befolkningstäthet, framförallt i Asien.

Innovationsföretags tillgångar är främst immateriella

Plantagon är ett växande innovationsföretag som ännu saknar etablerade intäktsströmmar. Traditionella metoder för värdering som är baserade på kassaflöde fungerar därför inte i denna typ av bolag där tillgångarna huvudsakligen är immateriella. Plantagons största tillgång är dess immaterialrättsportfölj, och det är denna portfölj som ligger till grund för bolagets värde.

Plantagon ville använda sin immaterialrättsportfölj som underlag för ytterligare finansiering. Vi har tidigare värderat Plantagons patentportfölj (läs mer här). Men det saknades ett fastställt värde för Plantagons varumärke.

Varumärkesvärdering utifrån den internationella ISO-standarden

Vi genomförde varumärkesvärderingen utifrån Svensk Standard SS-ISO 10668:2010 (Brand valuation – Requirements for monetary brand valuation (ISO 10668:2010, IDT)). Värdet beräknas enligt standarden genom tre parallella analyser; en finansiell-, en juridisk- och en marknadsanalys. Den finansiella analysen kan göras utifrån aningen avkastnings-, marknads- eller kostnadsvärdering, och för Plantagon valdes kostnadsvärdering då varken avkastnings- eller marknadsvärdering hade gett ett rättvisande värde. Den juridiska analysen utreder både ägandefrågor och frågor kring det varumärkesrättsliga skyddet, så som registreringar, särskiljningsförmåga, konkurrerande rättigheter, eventuella pågående tvister osv. Marknadsanalysen undersöker prognos av marknadsstorlek, beteendemässiga faktorer och varumärkets kommunikativa styrka. Standarden ställer också särskilda krav kring transparens, validitet, reliabilitet, definition, syfte och värdekoncept. Materialet till värderingen samlade vi in genom intervjuer med nyckelpersoner, databassökningar, genomgång av interna styrdokument samt andra externa källor.

Genom vår strategiska metod och våra upparbetade samarbeten kunde vi fastställa ett värde för varumärket inom ett smalt spann, baserat på finansiell information justerat utifrån juridiska och marknadsrelaterade styrkor och svagheter.

Plantagon kunde efter vår värdering belysa en tidigare dold tillgång och använda denna som underlag för kommande kapitalanskaffning samt som underlag för framtida strategiska överväganden.

 

"Plantagon kunde efter vår värdering belysa en tidigare dold tillgång och använda denna som underlag för kommande kapitalanskaffning samt som underlag för framtida strategiska överväganden"

Datum

May 2017

Kund

Plantagon International AB

Bransch

Urban agriculture

Kontaktperson(er)

Mats Lundberg

Managing Partner

Managing Director

European Trademark and Design Attorney

+46 8 729 91 52

mats.lundberg@groth.eu

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta