Bemöta ett varningsbrev genom att ogiltigförklara motpartens patent

Patentarbete för en hemlig kund

Vår kund arbetar med stora infrastrukturprojekt i hela Sverige. 

Kunden fick ett varningsbrev kring patentintrång med hot om domstolsförfarande 

Kunden erhöll ett varningsbrev från en konkurrent som påstod att vår kund gjorde intrång i ett av deras befintliga patent. Varningsbrevet innehöll hänvisning till det aktuella patentet och en uppmaning till vår kund att omedelbart upphöra med det påstådda intrånget. Varningsbrevet som var utarbetat av en jurist på en välrenommerad patentbyrå innehöll även hot om domstolsförfarande och skadeståndsanspråk, men även ett ”erbjudande” om en överenskommelse, baserad på en stor ersättning från vår kund till patenthavaren.

Vi löste situationen med att ogiltigförklara hela motpartens patentfamilj 

Efter noggranna strategiska överväganden kom vi fram till att ifrågasätta det aktuella patentets giltighet. Istället för att ”köpa sig fri” eller bemöta varningsbrevet gjorde vi därför noggranna undersökningar av motpartens patent. Vårt mål var naturligtvis att hitta känd teknik vid tidpunkten för patentets beviljande, som vi kunde använda för att ogiltigförklara motpartens patent, och därmed också göra varningsbrevet verkningslöst.

Med vår kompetens att göra validitetsgranskningar in-house och vår förmåga att analysera resultatet av en sådan undersökning lyckades vi hitta relevant information som var känd innan motpartens patent beviljades. Detta innebär att motpartens patent hade godkänts på felaktiga grunder och därför saknade rättslig verkan. Patentet nådde helt enkelt inte upp till det nyhetskrav som ställs för att erhålla ensamrätt på en teknisk lösning, dvs ett patent.

Vi konfronterade motparten med vår analys, varpå motparten lade ner den aktuella patentfamiljen, dvs inte enbart det svenska patentet, liksom kravet om ersättning från vår kund. Vår kund kan obehindrat använda sin teknologi, utan att riskera skadeståndsanspråk från konkurrenten.

"Med hjälp av kreativitet och noggranna analyser av känd teknik kunde vi visa att motpartens patent är ogiltigt"

Kontaktperson(er)

Mathias Loqvist

Managing Partner

Head of Patent Dept.

European Patent Attorney

+46 8 729 91 85

mathias.loqvist@groth.eu

Magnus Henning

Partner

Attorney at Law

Authorised Patent Attorney (SE)

+46 8 729 91 56

magnus.henning@groth.eu

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta