Cristanini har uppfunnit en banbrytande teknik för att släcka bränder i slutna utrymmen

Det italienska företaget Cristanini S.p.a. är en ledande leverantör av utrustning för brandbekämpning i slutna utrymmen. Ett av företagets mest framstående produkt är WJ.FE 300 – en släckningslans som först gör ett hål i en vägg till utrymmet, t ex en tjock betongvägg eller en branddörr, genom att under högt tryck injicera en blandning av vatten och slippulver (abrasivt). Därefter, en gång hålet är bildat, injicera en finfördelad vattenstråle under högt tryck som bildar en dimma som snabbt sänker temperaturen i utrymmet samtidigt som syrehalten i utrymmet hålls begränsad.

Uppfinningen medför att ingen ytterligare utrustning behövs i samband med släckningsarbetet. Användaren skyddas samtidigt från värme, rök och toxiska gaser.

Vi på Groth & Co blev ombedda att försvara Cristaninis patent efter att en invändning inlämnats mot deras svenska patent. 

Invändning mot att ny brandsläckningsteknik redan var känd

Groth & Co försvarade Cristaninis patent efter att en invändning lämnats in till PRV. Tvisten handlade om att invändaren hävdade att uppfinningen inte var ny samt saknade uppfinningshöjd. Efter inledande skriftväxling mellan parterna kallade PRV till muntlig förhandling som ägde rum i september 2020.

Som stöd för dessa grunder hänvisade invändaren till;

1)  en mässa där uppfinningen hävdades ha presenterats för åhörare som ej var bundna av sekretess,
2)  informationsblad om uppfinningen som ansågs spridits av Cristanini till bland annat kunder utan sekretess,
3)  tillgängliga videoklipp på internet publicerade före inlämningsdatum,
4)  intyg från personer närvarande vid mässa respektive test.

Groth & Co försvarade patentet efter invändning vid PRV

Groth & Co kunde försvara Cristaninis patent, bland annat genom att vittnen intygade att informationsblad och test ej gjorts allmänt tillgängliga.

Parterna inledde med muntlig förhandling och den 13 januari 2021 beslutade PRV att Cristaninis svenska patentet skulle upprätthållas i oförändrad lydelse. Då inget överklagande inkommit inom föreskriven tid, innebär detta att Cristanini nu har ett giltigt patent för en banbrytande innovation på en av sina marknader.

Datum

Mar 2021

Kund

Cristanini S.p.a.

Bransch

Brandsläckningsteknik

Kontaktperson(er)

Tommy Vikholm

European Patent Attorney

Authorised Patent Attorney (SE)

+46 8 729 91 20

tommy.vikholm@groth.eu

Mathias Loqvist

Managing Partner

Head of Patent Dept.

European Patent Attorney

+46 8 729 91 85

mathias.loqvist@groth.eu

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta