Designtvist med prövningstillstånd i Högsta domstolen

Intrång i designregistrering för skorstenshuv

Vår kund, den svenska plåtslagaren Bengt Wulf, har designat en skorstenshuv som han beviljades en designregistrering för 2005. Några år senare använde han designregistreringen för att skicka ett varningsbrev till en konkurrent (JLM) för intrång. Som motaktion svarade konkurrenten med att försöka ogiltigförklara Wulfs designregistrering vid domstol. Vi representerade Wulf i fallet om giltigheten av designregistreringen.

Hade designen särskiljningsförmåga?

Kärnfrågan i målet var om Wulfs design uppfyllde kraven på särskiljningsförmåga och nyhet. Det vill säga om den kunniga användarens allmänna intryck av produkten skiljer sig från tidigare känd teknik.

Målet fick prövningstillstånd i HD men avgjordes genom förlikning

Tingsrätten sa nej, Wulfs skorstenshuv skiljde sig inte tillräckligt från känd teknik, och registrering skulle ogiltigförklaras baserat på bristande nyhetskrav. Vi överklagade till Hovrätten men de ville inte bevilja Wulf prövningstillstånd. Så vi överklagade detta beslut till Högsta Domstolen och de höll med oss – Hovrätten var tvungen att pröva fallet.

När hovrätten väl prövade fallet var vi framgångsrika, och de ändrade Tingsrättens dom. Hovrätten konstaterade att vår kunds designregistrering var giltigt och målet om ogiltigförklaring ogillades. Hovrätten konstaterade att funktionaliteten hos skorstenshuven var möjligt att uppnå med alternativ design, och att konstruktionen således inte bara bygger på en teknisk lösning. Hovrätten konstaterade också att konstruktionen inte saknar nyhet eller särprägel.

Detta beslut överklagades av vår motpart och, efter mer än ett år av övervägande, beviljade faktiskt Högsta Domstolen prövningstillstånd för målet. Detta var första gången på elva år som Högsta domstolen skulle pröva ett mål som gäller design, och vi började förbereda förfarandet i Högsta domstolen.

Men under förberedelserna har parterna nått en utomrättslig uppgörelse, och målet lades därför ned innan Högst Domstolen hann pröva det.

"Detta var första gången på elva år som Högsta domstolen gav prövningstillstånd i ett mål som gäller design."

Datum

Dec 2014

Kund

Bengt Wulf

Bransch

Verkstadsindustri

Kontaktperson(er)

Magnus Henning

Partner

Attorney at Law

Authorised Patent Attorney (SE)

+46 8 729 91 56

magnus.henning@groth.eu

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta