Domännamnsstrategi vid namnbyte

Saab Automobile Parts behövde byta namn

Saab Automobile Parts AB var det tidigare namnet på ett globalt reservdels- och logistikföretag. Företaget har varit verksamt i över 60 år och marknadsför, säljer och distribuerar Saab Original reservdelar i över 60 länder.

Reservdelsföretaget planerade att expandera såväl kundbas som produktsortiment till att omfatta reservdelar till andra bilmärken än Saab. Dessutom skulle företaget börja leverera logistik- och tekniktjänster. För att lyckas med detta valde de att byta namn till Orio AB.

Ett namnbyte ställer krav på tillgänglighet av domännamn

Vid ett namnbyte av ett företag är det mycket som måste bli rätt. Det nya namnet måste kunna användas på alla relevanta marknader, inklusive internet. Därför krävs det att man har domännamnen i åtanke redan tidigt i processen. .COM är en hårt konkurrensutsatt toppdomän där det ofta kan vara svårt att hitta lediga domännamn. Ibland, som i detta fall, är tillgången till domännamnen direkt avgörande och det är därför viktigt att tillgångarna säkras i rätt ordning och vid rätt tillfälle.

Vi skapade en strategi för domännamnen och hjälpte till med registrering, förhandling och överföring

Vid namnbyten gäller det att agera proaktivt. Gällande domännamnen gjorde vi undersökningar kring alla nya namnförslag för att fastställa deras gångbarhet på internet. Resultatet av undersökningarna återkopplade vi till kunden som sedan kunde fatta sitt beslut. När kunden sedan gjort sitt val av varumärke skapade vi en strategi för domänportföljen. Vi assisterade med registrering, förhandling och överföring av ett antal utvalda domännamn.

En del domännamn var lediga och kunde registreras direkt, andra var vi tvungna att förhandla oss till. .COM-domänen var den svåraste domänen att säkra, eftersom det är den mest populära toppdomänen och många domännamn redan är upptagna. Därför har en omfattande andrahandsmarknad växt fram. I detta fall var .COM redan upptagen men efter förhandlingar med innehavaren kunde vi överta domänen.

Det nya företaget Orio AB har nu ett antal strategiska domännamn i sin IP-portfölj som tillsammans skapar goda förutsättningar till en stark närvaro på internet. Vi hanterade även varumärkesfrågorna kopplade till namnbytet. Framgent utför vi domännamnsbevakning i över 220 toppdomäner efter nya domännamn som ligger nära de vi har registrerat för Orio:s räkning. Syftet är att upptäcka eventuella intrång i god tid för att kunna agera på dessa.

"Vid ett namnbyte är det viktigt att tidigt tänka på domännamn. Det påverkar så väl namnval som skyddsomfång på internet."

Kund

Saab Automobile Parts AB (numera Orio AB)

Bransch

Fordon

Kontakta oss

Världen & Vi