Förundersökning inför lansering av varumärken för läkemedel

Förundersökning är viktigt innan lansering av varumärken – särskilt inom läkemedel

Innan du lanserar ett varumärke är det viktigt att undersöka möjligheterna att använda namnet utan att begå intrång och att kunna registrera det som varumärke. Detta är särskilt viktigt för läkemedel då dessa varumärken måste godkännas både av den lokala myndigheten för varumärken (t ex PRV) och den lokala myndigheten för läkemedel (t ex Läkemedelsverket).

I detta case assisterade vi ett internationellt läkemedelsföretag med förundersökningar och analyser i Norden för 11 potentiella varumärken.

11 potentiella varumärken på fyra nordiska marknader

Vi genomförde förundersökningar kring registrerbarhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland för 11 potentiella varumärken i ett antal fördefinierade varumärkesklasser. Arbetet inkluderade sökningar i register för både varumärken och företagsnamn samt bland läkemedelsvarumärken i bruk. Resultatet från sökningarna bestod av registrerade varumärken och företagsnamn med varierande grad av likhet till de 11 potentiella varumärkena.  

Vår rapport innehöll sökresultat, analyser och rekommendationer

Därefter analyserade våra varumärkesjurister sökresultaten och gjorde juridiska bedömningar kring risken för intrång i existerande varumärken och bedömningar av registrerbarhet hos varumärkesmyndigheterna. Våra Life Science-experter gjorde även bedömningar kring registrerbarhet hos läkemedelsmyndigheterna.

Sökresultatet och analyserna levererades till kunden i en skriftlig rapport som innehöll våra bedömningar och en komplett lista av sökresultat.

Kunden kunde fatta ett välgrundat beslut utifrån vår rapport

I vår rapport avrådde vi från att använda ett av de potentiella varumärkena i en klass i samtliga fyra länder. Detta på grund av existerande varumärkesregistreringar som bedömdes förväxlingsbara. Förutom det hittade vi väldigt lite hinder och våra bedömningar av möjligheten att använda och registrera varumärkena var därför goda. Kunden kunde utifrån vår rapport därefter fatta ett välgrundat beslut kring de potentiella varumärkena i Norden.

Vår avdelning för sökningar och bevakning har stor erfarenhet och expertis av att genomföra och rapportera denna typ av sökningar.

"Vår avdelning för sökningar och bevakning har stor erfarenhet och expertis kring denna typ av sökningar"

Datum

Jun 2017

Kund

Ett internationellt läkemedelsföretag

Bransch

Life Science

Kontaktperson(er)

Molly Baxi Thakkar

Partner

Master of Laws

European Trademark and Design Attorney

+46 8 729 91 42

molly.baxi@groth.eu

Mats Lundberg

Managing Partner

Managing Director

European Trademark and Design Attorney

+46 8 729 91 52

mats.lundberg@groth.eu

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta