Global IP-strategi för Plantagon

Plantagon odlar i stadsmiljö för att lösa framtidens matbrist 

Plantagon International AB grundades för att möta utmaningen med att producera mat för jordens ökande befolkning. 2050 beräknas 80% av jordens befolkning leva i storstäder. Plantagons konceptet går ut på att odla i stadsmiljö, dvs att producera och leverera färska grödor där konsumenten finns. Plantagon är verksamma inom sektorn ”urban agriculture” och är världsledande inom vertikal odling. Deras vertikala växthus ska kunna minska behovet av energi, vatten och bekämpningsmedel, och ta vara på utsläpp av koldioxid, CO2, och spillvärme från bostäder och industri. Plantagon har vunnit åtskilliga priser och har nyligen blivit utsett av Red Herring Top 100 Global Award till ett av världens mest innovativa företag.

Plantagons tillgångar är kunskapskapital 

Plantagon insåg att man behövde en strategisk rådgivare inom immaterialrätt för att omvandla den egna visionen om urban odling, och kunskapskapitalet som är knutet till detta, till värdefulla tillgångar. Dessa tillgångar ska säkerställa fortlevnaden av bolaget och visionen.

IP blev en central del i Plantagons affärsstrategi för global expansion 

Groth & Co tillhandahöll såväl strategisk som taktisk rådgivning till Plantagon och säkerställde att IP blev en naturlig del av Plantagons affärsstrategi för global expansion. Genom ett målinriktat strategiskt IP-arbete stärkte vi projektets framtida framgång globalt. Ett långsiktigt internationellt samarbete, med exempelvis Kina, Indien och Singapore skapade grunden för ett lyckat framtidscenario. Fortsättningsvis assisterar vi Plantagon kring tillgångar, förvaltning, optimering och utvärdering.  

Kontakta oss

Världen & Vi