IP-strategi till startup utifrån Vinnovas IP-check

HarpAd gör om en 6-strängad gitarr till en 12-strängad

HarpAd har utvecklat ett nytt stränginstrument som kan fästas på en 6-strängad gitarr och då tillfälligt konvertera gitarren till en 12-strängad. HarpAd består av en ram med strängar och stämskruvar, där ramen tar draglasten av de sex strängar som sätts på den. Produkten spänns på gitarren så att gitarren och produktens strängar bildar dubbelpar, likt en vanlig 12-strängad gitarr, men utan att göra några permanenta förändringar på gitarren.

Vinnova utlyste IP-checkar till ett värde av 100.000 kr

Den statliga innovationsmyndigheten Vinnova har ett program som heter IP-check, där start-ups kan få stöd om upp till 100.000 kr för att arbeta med strategiska frågor kring immateriella tillgångar, både registrerbara och icke-registrerbara.  Tillsammans med HarpAd arbetade vi fram en ansökan som Vinnova godkände. Vinnovas kravställning är att arbetet ska innehålla en nulägesanalys, en omvärldsanalys och avslutas med en IP-strategi.

Först genomförde vi en nulägesanalys

Arbetet inleddes med en gemensam workshop med målet att identifiera HarpAd’s immateriella tillgångar och skapa en förståelse för hur dessa påverkar företagets verksamhet, affärsstrategi och marknadsposition. Efter ett antal kompletterande frågor levererades resultatet i en skriftlig rapport som innehöll bland annat kartläggning av befintliga immateriella tillgångar, viktiga avtalsförhållanden och framtida möjligheter till ytterligare immaterialrätt. Dessutom innehöll rapporten en second opinion på HarpAd’s befintliga svenska patent och en analys kring möjligheterna att få en uppföljande PCT-ansökan godkänd i flera länder.

Sedan en omvärldsanalys: Patent Landscape Search

Nästa steg var en omvärldsanalys i form av en tekniksökning, en så kallad Patent Landscape Search. Målet med sökningen var att hitta befintliga närliggande patent för att identifiera potentiella ”road blocks” men också andra aktörer och tekniska lösningar som skulle kunna bli framtida samarbetspartner eller konkurrenter. Omvärldsanalysen levererades i en skriftlig rapport som innehöll både vår analys och samtliga relevanta sökträffar.

Avslutningsvis skrev vi en IP-strategi

Utifrån nulägesanlysen och omvärldsanalysen, samt företagets befintliga immaterialrätt och dess affärsmodell, tog vi avslutningsvis fram en IP-strategi för HarpAd. Strategin innehöll bland annat praktiska åtgärder av policy-karaktär, strategi kring framtida registrerbar immaterialrätt och relevanta marknader, avtalsfrågor och upphovsrätt, samt förhållande till tredje-parts rättigheter. Dokumentet hade också ett särskilt fokus på potentiell licensiering och innehöll därför både förutsättningar för och strategiska avväganden kring en framtida licensstrategi.

HarpAd har nu goda förutsättningar för framtida expansion

Efter avslutat projekt hade HarpAd en fördjupad förståelse för deras viktigaste immaterialrätt och hur den påverkar företagets affär och strategi. Dessutom hade de kartlagt förutsättningarna för en framtida licensieringsmodell.

Det strategiska arbetet ledde också fram till en rad konkreta åtgärder som HarpAd valde att genomföra för att förbättra sin IP-situation och möjligheterna till licensiering. Bland annat att ta fram ett standardavtal för externa samarbeten samt att komplettera sitt befintliga skydd med ytterligare ansökningar inom patent, varumärken och design.

 

Groth & Co har bra och snabb service i sin kommunikation. När det gäller kunskap, kan de diskutera och redogöra för hur de olika utfallen skulle kunna bli beroende på vilken väg man väljer. /Josefin Fredén, grundare, HarpAd

"Groth &Co har bra och snabb service i sin kommunikation. När det gäller kunskap, kan de diskutera och redogöra för hur de olika utfallen skulle kunna bli beroende på vilken väg man väljer."

Datum

Sep 2020

Kund

HarpAd AB

Bransch

Musik

Kontaktperson(er)

Mats Lundberg

Managing Partner

Managing Director

European Trademark and Design Attorney

+46 8 729 91 52

mats.lundberg@groth.eu

Camilla Hamrin

Partner

Master of Laws

European Trademark and Design Attorney

+46 8 729 91 05

camilla.hamrin@groth.eu

Christian Hafner

Partner

European Patent Attorney

+46 8 729 91 18

christian.hafner@groth.eu

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta