Värdering av IP-portfölj

Plantagon är världsledande inom vertikal odling

Plantagon International AB är verksamma inom sektorn ”urban agriculture” och är världsledande inom vertikal odling. Deras vertikala växthus ska kunna minska behovet av transporter och energianvändning, vatten och bekämpningsmedel, och ta vara på utsläpp av koldioxid CO2, och spillvärme från bostäder, industri och kontor. Plantagon är ett svenskt bolag i grunden, men deras koncept skapar störst nytta i mångmiljonstäder med hög befolkningstäthet, framförallt i Asien.

Plantagon sökte kapital baserat på sin IP 

Plantagon sökte kapital till internationell expansion. Bolagets största tillgång är dess IP-portfölj, och det var den som skulle ligga till grund för finansieringen. Plantagon saknade dock ett fastställt värde av sina immateriella tillgångar. Traditionella metoder som är baserade på kassaflöde fungerar inte i denna typ av bolag, där tillgångarna utgörs huvudsakligen av IP. Med den bakgrunden fick vi i uppdrag att kartlägga den monetära potentialen av Plantagons IP portfölj.

Plantagon använde vår värdering av IP-portföljen i förhandlingar med investorer och licenstagare

Genom kvalitativa och kvantitativa metoder undersökte vi ett dussintal värdeindikatorer kopplade till bland annat Plantagons IP portfölj, organisation och omvärld. Vi kombinerade utfallet från dessa indikatorer med en IP Due Diligence- och Freedom-to-Operate-analys för att kartlägga de legala riskerna med IP portföljen. IP portföljens monetära potential kunde sedan fastställas genom att väga IP-portföljens värdeindikatorer mot dess legala risker, givet ett befintligt utgångsläge och ett antal framtida förutsättningar.

Plantagon kunde sedan inleda konkreta förhandlingar med investorer och licenstagare, både i Sverige och i andra världsdelar.

Groths arbete utfördes på ett mycket bra sätt och resultatet är mer konkret än då vi tidigare använt en av de tre stora revisionsbyråerna för liknande uppdrag. Vi ville ha ett ”no-nonsense” material utan överdrifter, ett underlag som våra intressenter kan förstå och tro på. Vi fick vad vi bad om och har stor nytta av det i den pågående utvecklingen av Plantagon. /Hans Hassle, VD, Plantagon International AB

Kontakta oss

Världen & Vi