Varumärkesstrategi för KF och Coop

KF är mer än bara Coop

Kooperativa Förbundet (KF) är en konsumentkooperativ ekonomisk förening grundad 1899. KF består av 40 konsumentägda företag och föreningar som tillsammans samlar cirka 3,5 miljoner konsumenter. Förutom Coop är även KF Fastigheter, MedMera Bank, Vi Media och Vår Gård Saltsjöbaden företag i föreningen.

Ett styrelsebeslut skulle omvandlas till en strategi

KF fattade ett styrelsebeslut med syfte att effektivisera varumärkeshanteringen som skulle resultera i en styrmodell för varumärkesportföljen. Ambitionen var att tydliggöra rollen mellan förbundets olika varumärken samt att fokusera arbetet på ett färre antal prioriterade varumärken. Bland de första stegen var att bjuda in immaterialrättsrådgivare till en upphandling avseende varumärken och domännamn, som vi på Groth & Co vann i hård konkurrens.

Med upphandlingen avklarad bildade KF ett varumärkesstrategiskt råd under ledning av Pia Carlsson Thörnqvist, varumärkes- och organisationschef. I rådet ingick nyckelpersoner ur KF:s organisation som representerade både juridik och marknad samt olika roller inom Coop Sverige AB. Representanter från oss på Groth & Co deltar på rådets möten för att bidra med extern expertis.

Vi skapade policydokument och genomförde portföljoptimering

Vårt arbete inleddes med en process av portföljoptimering som mynnade ut i rekommendationer kring vilka varumärken och domännamn som skulle avslutas, samt vilka kompletterande ansökningar som borde lämnas in. Vi lämnade också råd kring vilka domännamn som skulle kunna säljas. Varumärkesrådets initiala uppgift var att utifrån våra rekommendationer och befintligt styrelsebeslut förankra och fastställa dessa effektiviseringsbeslut. 

Parallellt med optimeringsarbetet skrev vi även ett omfattande internt dokument för KF, innehållandes processbeskrivning och rutiner för varumärkes- och domännamnshantering. Efter den inledande processkartan innehåller dokumentet rutiner för registrering av varumärken och domännamn, förnyelser, bevakning, agerande vid intrång, årliga utvärderingar samt gällande rollfördelning och ägandefrågor.

Utfallet: Implementerad strategi, kostnadsbesparingar och förbättrat skydd

Hela projektet från uppstart till att processdokumentet var levererat och samtliga beslut i varumärkesrådet var fattade tog tre månader. Då hade KF ett internt policydokument med syfte att förenkla arbetet internt och säkra att KF:s portfölj förblir optimerad även i framtiden. Dokumentet implementerades i organisationen via varumärkesrådets medlemmar och andra nyckelfunktioner. KF hade också minskat sin tidigare för stora varumärkesportfölj med över 50% och sin domännamnsportfölj med ungefär en tredjedel. Därmed hade KF också skapat framtida kostnadsbesparingar som överskred en miljon kr. Dessutom har vi lämnat in kompletterande varumärkesansökningar och domännamnsregistreringar, som gjorde att KF fick ett bättre juridiskt skydd för sina prioriterade varumärken.

Framgent fortsätter vi att assistera KF och det varumärkesstrategiska rådet med rådgivning kring varumärken och domännamn. Vårt arbete omfattar allt från ansökningar och registreringar, till bevakning, förnyelser,  invändningar och varningsbrev.

Projektet har gett oss en bra plattform för att säkerställa att vi har en varumärkesportfölj med rätt skydd och till reducerad kostnad. Detta arbete, som inledde vårt samarbete med Groth & Co, genomfördes med en tidplan som gjorde arbetet koncentrerat och effektivt – både avseende kostnad och arbetsinsats.
/Pia Carlsson Thörnqvist, varumärkes- och organisationschef, Kooperativa Förbundet

"”Projektet har gett oss en bra plattform för att säkerställa att vi har en varumärkesportfölj med rätt skydd och till reducerad kostnad.”"

Datum

Jun 2018

Kund

Kooperativa Förbundet, KF

Bransch

Konsumentprodukter

Bransch

Fastigheter

Bransch

Media

Kontaktperson(er)

Camilla Hamrin

Partner

Master of Laws

European Trademark and Design Attorney

+46 8 729 91 05

camilla.hamrin@groth.eu

Mats Lundberg

Managing Partner

Managing Director

European Trademark and Design Attorney

+46 8 729 91 52

mats.lundberg@groth.eu

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta