Vi är experter på immaterialrättstvister.

Vi på Groth & Co erbjuder biträde i alla potentiella konfliktsituationer och då med fokus på att lösa kundens problem. Vi tar ett helhetsansvar för tvisten från början till slut så att våra kunder kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Vi har med framgång uppträtt som ombud i tvister angående patent, varumärken, design, domännamn, upphovsrätt, företagshemligheter och marknadsrätt. 

På Groth & Co har vi inte bara spetskompetens inom immaterialrätt utan också stor erfarenhet av tvistlösning – en unik kombination som gör oss särskilt lämpliga att driva processer inom immaterialrätt. Våra jurister arbetar i skräddarsydda team som vid behov samarbetar med andra specialister internt för att tillgodose kundens behov, t.ex. med en patentkonsult i patenttvister som kräver särskild teknisk expertis. Vi hanterar sedan tvisten på ett ändamålsenligt, kostnadseffektivt och ekonomiskt förutsägbart sätt.

Groth & Co jobbar för långvariga kundrelationer och hög branschkunskap. Genom åren har vi företrätt kunder inom flertalet branscher så som IT, medicinteknik, kemi, sport, media, livsmedel, verkstadsindustri, FMCG, skogsindustri och telekom.

Vår erfarenhet innefattar nationella och internationella tvister i domstolar och skiljenämnder, samt vid invändningar och förhandlingar vid myndigheter som PRV, EPO och EUIPO. Vi driver även tvister utomlands tillsammans med lokala samarbetspartner. 

Ta kontakt med oss så assisterar vi dig med dina utmaningar. 

 Groth Karin-C_719

 

 

 

 

Karin Crafoord, processjurist
T: +46 8 729 91 64
M: +46 70 622 91 64

 

Groth-Magnus-0399

 

 

 

 

 

Magnus Henning, processjurist
T: +46 8 729 91 56
M: +46 70 683 79 75

 

 MathiasLoqvist_DSC7467_blue-2

 

 

 

 

Mathias Loqvist, Patentchef och tekniskt biträde inom mekanik

 

Groth-Ulf-0646

 

 

 

 

 

Ulf Kärn, Patentkonsult och tekniskt biträde inom elektronik och mjukvara

 

 

 

 

 

 

Carl Wendt, Tvistlösare och domännamnsjurist

 

Groth-Ruth-8489

 

 

 

 

 

Ruth Almaraz Palmero, Varumärkes- och designkonsult samt expert på designtvister

Kontakta oss

Världen & Vi