Agustin Almaraz

Advocat

Master of Laws

European Trademark and Design Attorney

Profil

Agustin är senior konsult, specialiserad på europeisk varumärkes- och designrätt. Han är spansk advokat vid vårt kontor i Alicante och arbetar med tvist och process vid EUIPO, Board of Appeal och Tribunalen. Agustin biträder kunder även vid muntliga förhandlingar.

Utbildning & Auktorisationer

Auktoriserad att företräda inför the Alicante Bar
Auktoriserat varumärkesombud (EUIPO)
Auktoriserat designombud (EUIPO)

Masterexamen i immaterialrätt, Alicante universitet, 2003

Kontakta oss

Världen & Vi