Carolin Sundkvist

Managing Partner

Head of Administration and Marketing

Finance

Profil

Carolin ansvarar för avdelningarna administration, ekonomi och marknad. Hennes fokusområden ligger inom ekonomiskt koncernansvar med budgetering, K/I-analys, utveckling av interna verksamhetsstöd samt marknadsaktiviteter. Hon bistår med rådgivning kring ekonomiska frågeställningar vid olika kundprojekt.

Carolin arbetar löpande med utveckling av internt systemstöd och rutiner. Hon har drivit och medverkat kring att upphandla, skapa och utveckla verksamhetsstödjande system inom rapportering, CRM, samt elektroniskt attestsystem.

Carolin är ordförande i SEPAF (Svenska Patentbyråers Förening) 2021-22 samt styrelseledamot i Skriptor AB.

Carolin är styrelseledamot och ingår i Groth & Co’s ledningsgrupp. 

Höjdpunkter

Carolin ansvarade för den ekonomiska hanteringen för arbetet av överföringen av varumärkesportföljen vid Pfizers förvärv av Pharmacia. Läs caset i sin helhet här. Carolin har bidragit till att utveckla samt administrera Groth & Co’s mottagningar under INTA 2005 – 2009.

Utbildning & Auktorisationer

Certifierad Controller, Far Akademi, 2013 Diplomerad Ekonom, IHM Business School, 2005

Kontakta oss

Världen & Vi