Gunnar Sundkvist

Managing Partner

European Trademark and Design Attorney

Profil

Gunnar är Managing Partner och arbetande styrelseledamot. Han har arbetat på Groth & Co sedan 1967 och varit VD 1995 till 2016. Han inledde sin verksamhet som varumärkeskonsult och var under flera år chef för Groth & Co’s varumärkesavdelning. Gunnar har bistått ett flertal börsnoterade svenska företag med att utveckla och optimera sin IP. Gunnar har under lång tid arbetat främst med affärsutveckling som omfattat etablering av Groth & Co’s verksamhet i utlandet – Alicante, München och Peking – samt förvärv av ett antal mindre IP-byråer.

Gunnar är styrelseledamot och ingår i Groth & Co’s ledningsgrupp. 
Han är även styrelseledamot i Skriptor AB.

Höjdpunkter

Gunnar har etablerat seminariedagarna Varumärkesdagen® och Patentdagen® som sedan två decennier är årligen återkommande IP-seminarier. Idag är de båda dagarna Nordens största mötesplatser för respektive område.

Utbildning & Auktorisationer

Auktoriserat varumärkesombud (OHIM)
Auktoriserat designombud (OHIM)

Företagsekonomi, Stockholms universitet, 1971
Juridiska studier, Stockholms universitet

ECTA, European Communities Trade Mark Association
FICPI, Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
IPS, Sveriges IP-ombuds Samfund
SPOF, Svenska Patentombudsföreningen

Kontakta oss

Världen & Vi