Helena Perneborg

Partner

Master of Laws

European Trademark and Design Attorney

Profil

Helena är senior konsult, specialiserad på varumärke, design och marknadsrätt. Hon arbetar med varumärkes- och designstrategier för börsnoterade koncerner i och utanför Sverige. Helena har särskild erfarenhet av rådgivning inom media, livsmedel, konfektyr, samt stål- och verkstadsindustri. Helena har erfarenhet av processer i såväl administrativ som civil domstol, inklusive Högsta domstolen. Hon utformar samexistens-, överlåtelse- och licensavtal samt agerar i invändnings- och intrångsärenden.

Höjdpunkter

Helena har assisterat SSAB gällande piratkopiering och varumärkesintrång i Kina kopplat till deras varumärke HARDOX®. Hon lämnade in en så kallad AIC-action (ett förenklat domstolsförförande) till de kinesiska myndigheterna. Detta uppmärksammades allmänt och ledde till en minskning av piratkopierade varor på marknaden. Läs hela caset här.

Utbildning & Auktorisationer

Auktoriserat varumärkesombud (EUIPO)
Auktoriserat designombud (EUIPO)
Auktoriserat IP-ombud

Jur kand. Stockholms universitet med inriktning på immaterialrätt, 1993

IPS, Sveriges IP-ombuds Samfund 
SFIR, Svenska Föreningen för Immaterialrätt
SPOF, Svenska Patentombudsföreningen

Kontakta oss

Världen & Vi