Karin Engström

Marketing Coordinator

Profil

Karin är kommunikatör och ansvarig för marknadsföringens innehållsstrategi. Hon är delaktig i affärsutveckling samt rådgivare vid intern och extern kommunikation samt samordnar innehåll och case till internationella rankinglistor.

Karin har det övergripande ansvaret för verksamhetens CRM-system samt arbetar även med CSR och de projekt och donationer som Groth & Co ägnar till välgörenhet. Karin är kontaktperson gentemot externa byråer. Hon är även delaktig i att projektleda och samordna våra seminarier och webbinarier. Dessutom ansvarar och planerar hon vår medverkan och våra aktiviteter vid internationella konferenser.

Karin har tidigare erfarenhet av marknadsföring hos advokatbyråer där hon bland annat tagit fram kommunikationsplaner. Hon har också arbetat som informationschef och projektledare inom Teliakoncernen samt som journalist på både dagspress och personaltidning.

Karin har varit bosatt i London där hon ägnade en stor del av sin tid till volontärarbete och arrangemang av event för välgörenhet.

Utbildning & Auktorisationer

SSE Executive Education vid Handelshögskolan (tid. Institutet För Företagsledning IFL), 1996
Diplomerad, Institutet för Högre Reklam- och Kommunikationsutbildning (DIHR), Stockholm, 1992
Journalist, Poppius Journalistskola, Stockholm, 1987
Fil. Kand., Förvaltningslinjen, med Statsvetenskap som huvudämne, Uppsala Universitet, 1986

Kontakta oss

Världen & Vi