Leif Karlsson

Of Counsel

Profil

Leif är senior patentkonsult, specialiserad på mekanik, medicinsk teknik, Clean Tech, industrirobotar, elkraft, jordbruksmaskiner, bromsar, växellådor, skruvkompressorer och hydraulik. Han är rådgivare i intrångsfrågor, Due Diligence och Freedom-to-Operate (FTO), samt tekniskt biträde i rättstvister.

Leif arbetar med invändningar, besvär och muntliga förhandlingar vid PRV och Europeiska Patentverket (EPO).

Leif har arbetat som granskare på såväl PRV som Europeiska Patentverket (EPO), och som patentingenjör på industriföretag. Han har också varit huvudsekreterare i Teknikhandelskommittén hos Handelsdepartementet.

Höjdpunkter

Leif är medförfattare till boken ”Lagarna inom immaterialrätten” utgiven av Norstedts Juridik 2008 samt boken ”Handel med Teknik” (Ds H 1981:3).

Leif har varit medlem av EQE-kommitté vid EPO där han utarbetade examinationsfrågor och rättade svar vid EQE.

Utbildning & Auktorisationer

Civilingenjör i maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 1970

Kontakta oss

Världen & Vi