Lena L Fredriksson

Marketing Assistant

Profil

Lena är kommunikatör och arbetar med marknadsföring samt har redaktionellt ansvar för vår webbplats och vårt nyhetsbrev.

Hon är involverad i planering och genomförande av Patentdagen® och Varumärkesdagen® och dess webbplatser, övrig seminarieverksamhet samt Groth & Co’s deltagande vid INTA-konferenser. Dessutom organiserar hon arbetet med Signumpriset®.

Lena har erfarenhet från börsnoterat detaljhandelsföretag, flygbolag och resebranschen.

Höjdpunkter

Lena har varit delaktig vid utformningen av den grafiska profilen och lanseringen av vår nya hemsida.

Utbildning & Auktorisationer

Communication Arts, Iona College, New York, 1992
Diplomerad Informatör, Information/PR-linjen, Berghs School of Communication, 1989

Sveriges Kommunikatörer
SUF (Svenska Uppfinnareföreningen)

Kontakta oss

Världen & Vi