Lisa Rohan

Of Counsel

Paralegal

Profil

Lisa är senior paralegal med inriktning på patent och mönster. Hon arbetar i team i nära samarbete med kunder, våra konsulter och utländska samarbetspartner. Lisa arbetar med tillgångar utifrån vår modell för strukturerad och kostnadseffektiv förvaltning.

Genom sin erfarenhet har Lisa bred och djup kompetens avseende nationella och internationella regelverk kopplade till IP. Hon har även arbetat på PRV som formaliahandläggare.

Lisa talar flytande tjeckiska och har under några år varit stationerad i Prag.

Utbildning & Auktorisationer

Fil. Mag., Kulturvetarlinjen, Stockholms universitet, 2002
EG-rätt, immaterialrätt, grundkurs juridik samt fördjupade studier i Europeisk Patentlag och PCT:s regelverk, IP Akademin, 2010

Kontakta oss

Världen & Vi