Liselott Wiss

Finance

Profil

Liselott arbetar med löpande bokföring, bokslut, skatte- och momsredovisning, statistik, kund- och leverantörsreskontra samt personal- och administration.

Liselott har erfarenhet från kredit- och inkassoverksamhet och har en gedigen affärsekonomisk bakgrund.

Höjdpunkter

Liselott har varit delaktig i implementeringen och utvecklingen av attestsystemet för elektronisk fakturahantering.

Utbildning & Auktorisationer

Diplomerad redovisningsekonom, 2007

Kontakta oss

Världen & Vi