Madeleine Denker

Receptionist

Administrator

Profil

Madeleine är en erfaren receptionist med ansvar för reception, växel och hantering av inkommande post, bud och mail till företagets allmänna epostadress. Hon arbetar även som administratör och stödjer organisationen med elektronisk dokumenthantering samt övrig intern service.

Madeleine är utbildad receptionist och har mångårig erfarenhet som receptionist och administratör från olika företag och branscher.

Kontakta oss

Världen & Vi