Malena Lofte

Master of Laws

European Trademark and Design Attorney

Profil

Malena är konsult med fokus på varumärkesrättsliga frågor, marknads- och firmarätt samt tullbevakning. Hon är rådgivare vid utformning av varumärkesstrategier och samordning av företags varumärkesportföljer. Malena arbetar ofta i gränsöverskridande projekt mellan domännamn och varumärken, inte minst i digitala medier.

Malena representerar Groth & Co vid olika seminarier och event. Malena har erfarenhet av frågor kopplade till lagerbolag.

Höjdpunkter

Malena föreläser om immaterialrätt vid utbildningar för unga entreprenörer, på Varumärkesdagen® samt vid skräddarsydda företagsutbildningar.

Utbildning & Auktorisationer

Auktoriserat varumärkesombud (EUIPO)
Auktoriserat designombud (EUIPO)

Jur. kand., Lunds universitet med inriktning på immaterialrätt, 2003
Immaterialrätt, Universiteit Maastricht, Nederländerna, 2001

Kontakta oss

Världen & Vi