Mathias Loqvist

Managing Partner

Head of Patent Dept.

European Patent Attorney

Profil

Mathias är senior patentkonsult, specialiserad på elektronik/IT, medicinteknik, antenn- och mikrovågsteknik. Mathias är rådgivare inom IP-strategier för optimering av kundernas position och avkastning på IP-portföljen utifrån sina unika villkor.  Han gör analyser i samband med Due Diligence, licensiering, intrångs- samt giltighetsfrågor.

Mathias är kontaktperson för den amerikanska marknaden.

Mathias har tidigare erfarenhet som forskningsingenjör inom telekombranschen. Inom medicinteknik har Mathias erfarenhet av bland annat pacemaker-teknik och radioterapi. Mathias har bistått som tekniskt biträde i ett flertal patenträttegångar både i Sverige och internationellt samt i skiljedomsförfaranden. Han har stor erfarenhet av invändningar vid PRV och Europeiska Patentverket (EPO).

Mathias är styrelseledamot och ingår i Groth & Co’s ledningsgrupp.

Höjdpunkter

Mathias har varit patentrådgivare åt riskkapitalbolag och investmentbolag, däribland Investor, vid ett flertal större investeringar inom framför allt medicinteknik-området.

Mathias har varit patentrådgivare åt Philips vid patentintrångsrättegångar i Sverige.

Mathias arbetade som patentrådgivare ett flertal år åt ett svenskt start-up-bolag inom telekomsektorn med huvudsyfte att bygga upp en patentportfölj och patentstrategi som signifikant höjde värdet på bolaget. Uppdraget avslutades framgångsrikt 2012 med att bolaget såldes till ett internationellt telekombolag.

Utbildning & Auktorisationer

Europapatentombud
Auktoriserat patentombud

Civilingenjör i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 1998

EPI, European Patent Institute
SIPF, Svenska Industrins IP Förening
SPOF, Svenska Patentombudsföreningen

Kontakta oss

Världen & Vi