Nabil Sebaa

Partner

Patent Attorney

Profil

Nabil är senior patentkonsult och specialiserad på IT, mobila enheter, trådlös teknik, mjukvara, mekanisk teknologi och elektroteknik. Hans erfarenhet omfattar bland annat 4G- och 5G-standarder. Nabil arbetar med utformande av patentansökningar och korrespondens med myndigheter, och är rådgivare kring patentstrategier, licensiering, invändningar, freedom-to-operate-analyser (FTO), intrångsanalyser och IP due diligence.

Nabil har erfarenhet av att arbeta med immaterialrätt på Ericsson, hos en svensk IP-byrå och på Patent- och registreringsverket (PRV). På Ericsson arbetade han som patentombud och hanterade cirka 120-150 patentfamiljer och 470 fall på årsbasis.

Nabil har franska och arabiska som modersmål. Dessutom är han flytande på svenska och engelska.

Höjdpunkter

Nabil är ofta engagerad som föreläsare i olika patentrelaterade ämnen.

Utbildning & Auktorisationer

Delvis kvalificerad Europapatentombud (A, B & C)

Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm, 2000

Kontakta oss

Världen & Vi