Rikard Kånge

Partner

European Patent Attorney

Authorised Patent Attorney (SE)

Profil

Rikard är patentkonsult och specialiserad på polymerkemi, ytkemi och medicinteknik. Han arbetar huvudsakligen med kunder inom Life Science, Pharma och Medtech, samt material- och processkemi.

Rikard arbetar som till rådgivare till kunder i alla typer av patentrelaterade frågor, till exempel utarbetande och implementering av patentstrategier, utarbetande och drivande av patentansökningar, samt genomförande av giltighetsundersökningar, intrångsbedömningar, invändningar, sökuppdrag och Freedom-to-operate-analyser (FTO).

Rikard har arbetat som patentkonsult sedan 2004 och har även varit uthyrd till kund som in-house patentkoordinator.

Höjdpunkter

Rikard har bland annat arbetat med strategisk rådgivning till kunder i komplexa intrångssituationer. Arbetet har bland annat innefattat utarbetande och drivande av invändningar i det Europeiska patentverket och överklaganden i Boards of Appeal.

Innan han blev patentkonsult arbetade Rikard på ett startup-bolag inom biotech-området. Rikard har stor erfarenhet av IP-rådgivning till startup-bolag i olika utvecklingsfaser, exempelvis i samband med samarbeten, kapitalanskaffning och Due Diligence.

Utbildning & Auktorisationer

Europapatentombud
Auktoriserat patentombud
Civilingenjörsexamen kemiteknik med specialisering inom polymerteknik, KTH, 

EPI (European Patent Institute)

Kontakta oss

Världen & Vi