Ulf Kärn

Authorised Patent Attorney (SE)

Profil

Ulf är senior patentkonsult, specialiserad inom mjukvara, elektronik, informationsteknologi, telekommunikation, databashantering samt datorspel och gamification. Han är rådgivare i intrångsfrågor, Due Diligence, Freedom-to-Operate (FTO) och upphovsrätt avseende software.

Ulf har erfarenhet av patenträtt i Kina och är rådgivare till ledande kinesiska företag.

Ulf har bland annat arbetat på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut där han utvecklade dimensionella mätmetoder inom lasermetrologi och interferometri.

Höjdpunkter

Ulf är flitigt anlitad föreläsare inom immaterialrätt. Han är bland annat återkommande föreläsare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och har under sex veckor på plats utbildat ett ledande kinesiskt teknikföretag i Europeisk patenträtt.

Utbildning & Auktorisationer

Auktoriserat Patentombud

Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola, 1995

AIPPI, International Association for the Protection of Intellectual Property
FICPI, International Federation of Intellectual Property Attorneys
SPOF, Svenska Patentombudsföreningen

Kontakta oss

Världen & Vi