Worldwide 23 Jan 2018

377.399 intrång anmälda till Facebook under halva 2017

Under första halvåret 2017, mottog Facebook totalt 377.399 anmälningar om upphovsrättsintrång, varumärkesintrång och piratkopiering på Facebook och Instagram. 66% av dessa anmälningar ledde till en åtgärd, vilket påverkade nästan tre miljoner inlägg. Detta enligt Facebooks egna transparensrapport avseende första halvåret av 2017.

Facebook har under många år skrivit och publicerat en transparensrapport om myndighetsbegäran två gånger per år. Sedan slutet av förra året innehåller denna rapport även information om immaterialrätt och intrång i densamma. Dessa nya siffror visar på mängden anmälningar, åtgärdade anmälningar samt innehåll som påverkas av en åtgärd, gällande upphovsrättsintrång, varumärkesintrång och piratkopiering hos både Facebook och Instagram.

Transparensrapporten visar att 377.399 anmälningar gällande upphovsrättsintrång, varumärkesintrång och piratkopiering skickades in under första halvan av 2017, varav 74% (280.597 st) av anmälningarna gällde Facebook och 26% (96.802 st) gällde Instagram. Av dessa totalt 377.399 anmälningar ledde 66% till en åtgärd, och dessa åtgärder påverkade 2.978.604 poster, som t ex inlägg, videos och annonser, på de båda plattformarna.  Bäst var Facebook och Instagram på att åtgärda anmälningar om piratkopiering (83%), följt av upphovsrättsintrång (66%) och varumärkesintrång (48%).

Du kan läsa rapporten i sin helhet här.  

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi