EU 15 Aug 2019

Adidas – EU-varumärkesdom sänkte aktiekursen

Adidas förlorade skyddet av sina tre ränder efter att det belgiska företaget Shoe Branding ansökt om hävning av varumärkesregistreringen. Adidas överklagade hävningen, men EU-tribunalen har nyligen vidhållit hävningsbeslutet då man inte ansåg att varumärket var tillräckligt särskiljande. När beslutet kom i juni i år påverkade detta Adidas aktiekurs som föll med cirka 1,5% på Frankfurt-börsen.

Det tyska sportklädföretaget Adidas har sedan länge en logotyp som består av tre parallella lutande ränder, och har kommit att blivit känt som ”the brand with the three stripes”. För att utvidga sitt varumärkesskydd ansökte och fick Adidas registrerat 2014 EU-varumärkesskydd för tre parallella ränder, men utan lutning och utan att vara utformade som deras logotyp, se bilden ovan. Efter en annulleringsåtgärd samma år från det belgiska skoföretaget Shoe Branding Europe BVBA ansåg europeiska myndigheten för immateriella rättigheter (EUIPO) att ränderna inte var tillräckligt särskiljande varpå registreringen hävdes. Adidas överklagade hävningsbeslutet först till Överklagandenämnden utan framgång, och därefter även till EU-tribunalen. EU-tribunalen delade emellertid tidigare instansers uppfattning om att varumärket saknar särskiljningsförmåga, och i sitt beslut den 19 juni 2019 vidhöll man hävningsbeslutet.

Varumärket ifråga bestod av tre svarta lodräta linjer mot vit bakgrund. Adidas lyckades under hävnings- och överklagandeprocesserna inte visa att varumärket varken hade ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga. De tre ränderna ingår emellertid i ett flertal andra varumärkesregistreringar och trots hävningen av den aktuella varumärkesregistreringen så har Adidas fortfarande ett starkt skydd för sina tre ränder på bl.a kläder och skor. Trots detta medförde hävningen av registreringen en negativ inverkan på Adidas marknadsvärdet.

Domstolens beslut kan fortfarande överklagas.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi