Europa 08 Apr 2020

AI får inte vara uppfinnare till ett patent

I ett uppmärksammat avgörande har den europeiska patentmyndigheten EPO avslagit två patentansökningar där AI-maskinen DABUS var angiven som uppfinnare. Myndigheten hänvisar till de formaliakrav som säger att uppfinnaren måste vara en fysisk person, men lyfter också intressanta frågor kring AI:s juridiska rättigheter.

I slutet av 2018 lämnade den amerikanska AI-pionjären Stephen Thaler in två patentansökningar till EPO, brittiska UKIPO och amerikanska USPTO. Uppfinningarna avsåg en dryckesbehållare respektive en blinkande anordning att användas för att påkalla ökad uppmärksamhet. Det som var anmärkningsvärt med ansökningarna var att den angivna uppfinnaren var DABUS. Thaler beskrev senare DABUS som en ”konnektivistisk artificiell intelligens” (AI) och förklarade att det verkligen var DABUS, inte Thaler själv, som hade gjort uppfinningarna. Vidare argumenterade Thaler att han ägde rätten till patenten för uppfinningarna skapade av DABUS genom att vara maskinens ägare.

EPO avslog de båda ansökningarna. I sitt beslut hänvisade myndigheten till dess regelverk, European Patent Convention (EPC), som kräver att en uppfinnare måste ha ett efternamn, ett förnamn, en adress och vara en fysisk person. Thaler försökte argumentera för att maskinen hade ett namn och att det finns människor som har bara ett namn istället för både för- och efternamn. Men EPO menade att kravet om att uppfinnaren ska vara en fysisk person inte var uppfyllt.

I sitt beslut tog EPO även upp frågor kring en AI-maskins juridiska rättigheter, eller snarare avsaknaden av rättigheter. Myndigheten påpekade att en uppfinnare till ett patent har ett antal juridiska rättigheter och för att utöva dessa rättigheter måste uppfinnaren vara en juridisk person, något som AI än så länge inte kan vara. EPO ifrågasatte på samma gång hur den sökande, Thaler, kunde få rättigheten till uppfinningen från uppfinnaren, DABUS, när en AI-maskin inte kan äga tillgångar och därmed inte heller kan överföra tillgångar. 

UKIPO avslog ansökningarna på samma grunder som EPO. USPTO har ännu inte tagit ställning till patentansökningarna.

Andra nyheter

 • Sverige 23 Jun 2022

  Framgång för ATG om Trav & Galopp

  Läs mer

 • Sverige 16 Jun 2022

  Trademark Prosecution Firm of the Year i Sverig...

  Läs mer

 • Worldwide 09 Jun 2022

  Camilla Hamrin igen en av ”Top 250 Women in I...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi