Korea 10 May 2017

Ändringar i koreanska patentlagen

En revidering av den koreanska patentlagen trädde i kraft 1 mars 2017. Syftet med ändringarna är att stärka patenträttigheterna genom att göra dessa lättare tillgängliga för allmänheten. Därmed blir det möjligt att hindra svagare patent från att registreras vilket leder till att kvalitén på registrerade patenträttigheter höjs.

Nedan är några av de huvudsakliga ändringarna i koreanska patentlagen:

Proceduren för att annullera ett registrerat patent är förenklad. Efter offentliggörandet av ett patent kan vem som helst ansöka om att annullera ett patent inom sex månader till koreanska rättegångs- och överklagandenämnden för immateriella rättigheter (KIPTAB). Denna procedur är ett kostnadseffektivt sätt att ifrågasätta ett patents giltighet och gäller för alla patent som är registrerade den 1 mars 2017 eller senare. Den process som används idag upplevs som komplicerad av allmänheten. I nuvarande process ska ansökan om annullering ske inom tre månader efter att patentet offentliggjorts.

Under den nya lagen kan en patentgranskare på det koreanska patentverket (KIPO) annullera sitt beslut att godkänna ett patent och starta undersökningsproceduren igen om det finns tydlig grund för avslag. Denna process träder i kraft och gäller alla patentansökningar som erhållit Notice of Allowance den 1 mars eller senare och endast om registreringsavgiften är obetald.

När man önskar en omfattande granskning av ett patent är perioden för begäran av granskningen kortad från 5 till 3 år från inlämningsdatum. Det gäller alla typer av ansökningar inklusive PCT-ansökningar inlämnade den 1 mars eller senare.

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta