Korea 10 May 2017

Ändringar i koreanska patentlagen

En revidering av den koreanska patentlagen trädde i kraft 1 mars 2017. Syftet med ändringarna är att stärka patenträttigheterna genom att göra dessa lättare tillgängliga för allmänheten. Därmed blir det möjligt att hindra svagare patent från att registreras vilket leder till att kvalitén på registrerade patenträttigheter höjs.

Nedan är några av de huvudsakliga ändringarna i koreanska patentlagen:

Proceduren för att annullera ett registrerat patent är förenklad. Efter offentliggörandet av ett patent kan vem som helst ansöka om att annullera ett patent inom sex månader till koreanska rättegångs- och överklagandenämnden för immateriella rättigheter (KIPTAB). Denna procedur är ett kostnadseffektivt sätt att ifrågasätta ett patents giltighet och gäller för alla patent som är registrerade den 1 mars 2017 eller senare. Den process som används idag upplevs som komplicerad av allmänheten. I nuvarande process ska ansökan om annullering ske inom tre månader efter att patentet offentliggjorts.

Under den nya lagen kan en patentgranskare på det koreanska patentverket (KIPO) annullera sitt beslut att godkänna ett patent och starta undersökningsproceduren igen om det finns tydlig grund för avslag. Denna process träder i kraft och gäller alla patentansökningar som erhållit Notice of Allowance den 1 mars eller senare och endast om registreringsavgiften är obetald.

När man önskar en omfattande granskning av ett patent är perioden för begäran av granskningen kortad från 5 till 3 år från inlämningsdatum. Det gäller alla typer av ansökningar inklusive PCT-ansökningar inlämnade den 1 mars eller senare.

Andra nyheter

 • Stockholm 05 Oct 2021

  UNICEF väljer Stockholm för sitt innovationsk...

  Läs mer

 • Förenade Arabemiraten 30 Sep 2021

  Förenade Arabemiraten ansluter sig till Madrid...

  Läs mer

 • Worldwide 28 Sep 2021

  Sverige – fortsatt i topp!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi