Sverige 06 Aug 2014

Ändringar i patentlagen från 1 juli

Under semesterperioden, närmare bestämt 1 juli, trädde ändringar i den svenska patentlagen i kraft. Den viktigaste ändringen är att patentsökande kan begära att patentet ska meddelas på engelska. Det innebär rent praktiskt att den som vill kommunicera med Patent- och Registreringverket (PRV) på engelska kan göra det utan att handlingarna vid något tillfälle måste översättas. Den sökande får då även alla PRV:s skrivelser på engelska, så som förelägganden, beslut och andra officiella dokument.

Det här är bra för företag då det minskar översättningskostnaderna och gör att en engelsk ansökan nu kan användas för att söka patent i flera länder samtidigt. Det är således både bra för svenska företag som vill söka patent utanför Sverige och för utländska företag som vill söka patent på den svenska marknaden.

För patent som meddelas på engelska måste dock patentkraven översättas till svenska. De svenska patentkraven ska publiceras i patentskriften tillsammans med de engelska patenthandlingarna och har endast en informativ uppgift. Det är endast de engelska patentkraven som har rättsverkan.

Ni kan läsa mer om ändringarna i PRV:s officiella text här.

Andra nyheter

 • Stockholm 17 Jan 2022

  Groth & Co flyttar!

  Läs mer

 • Jamaica 17 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Madridprotokollet

  Läs mer

 • Jamaica 13 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Haag-systemet

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi