EU 30 Aug 2017

Ändringar och tillägg i EU-varumärkeslagstiftningen

Den 1 oktober 2017 börjar nya regler på EU-varumärkesrättens område att gälla. Det omfattar bland annat ändrade regler för kravet på grafisk återgivning, förfarandet vid åberopande av prioritet och för invändningsförfarandet. Vidare introduceras en ny typ av varumärke på EU nivå – EU-kontrollmärken.

Kravet på grafisk återgivning tas bort

Tidigare gällde kravet att endast sådant som kunde återges grafiskt kunde utgöra varumärken. En ansökan om ett EU-varumärke var därför tvunget att innehålla en grafisk återgivning av det sökta märket. Nu tas detta kravet bort. Det blir alltså enklare att registrera icke-konventionella kännetecken som t.ex. dofter och ljud. Återgivningen av varumärket måste dock fortsättningsvis vara tydlig, precis, självständig, lätt tillgänglig, varaktig och objektiv.

Åberopande av prioritet

För åberopandet av prioritet på grund av en tidigare rättighet gäller nu att åberopandet ska ske samtidigt som ansökan om EU-varumärket lämnas in till EUIPO.

Invändningsförfarandet

I invändningsförfarandet tillkommer nya regler främst avseende bevisning.

Från och med den 1 oktober gäller att bevisning avseende registrerade äldre EU rättigheter eller nationella rättigheter som är tillgängliga via en källa online som erkänns av EUIPO, kan förse myndigheten genom att referera till online-källan. Samtliga EU-medlemsstaters nationella varumärkesregister erkänns av EUIPO.

För annan bevisning som inges i inlagor till EUIPO kommer vissa formella krav att uppställas. Kravet tar sikte på att bevisning tydligt ska identifieras och refereras till. Som en konsekvens av att inte efterleva formkraven riskerar parten att EUIPO bortser från bevisningen.

EU-kontrollmärke

En motsvarighet till svenska garanti- och kontrollmärken introduceras på EU-nivå för certifieringsmyndigheter och –organisationer. Funktionen för denna typ av varumärke är att varan eller tjänsten som märket kännetecknar uppfyller vissa certifieringskrav.

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta