EU 28 Jun 2016

Brexit – hur påverkas immaterialrätten?

UPPDATERING 2020-02-14: Nu vet vi mer om processen efter Brexit. Läs gärna den uppdaterade informationen: Så påverkar Brexit era EU-varumärken

Den 24 juni 2016 röstade Storbritannien för att landet ska lämna EU. Resultatet av folkomröstningen kommer sannolikt att ha en viss påverkan på immateriella rättigheter inom EU. Befintliga rättigheter och rättigheter under handläggning av myndigheter påverkas dock inte och det finns inget behov av åtgärder idag.

Tre system kan komma att påverkas av Storbritanniens utträde: EU:s varumärkessystem, EU:s designregistreringssystem, och det kommande enhetliga patentsystemet (Unitary Patent System).

När det gäller EU:s varumärkes- och designsystem, är det inte troligt att några förändringar kommer ske innan slutet av utträdesförhandlingarna, som kommer att pågå under minst två år. Registrerade EU-varumärken och EU-design kommer att fortsätta att gälla i Storbritannien och det finns idag ingen minskning av skyddsomfånget. Det är också troligt att det kommer att finnas en mekanism i framtiden för att omvandla EU-varumärken och EU-design till nationella rättigheter i Storbritannien. Hur detta hanteras kommer att vara beroende av utträdesförhandlingarna mellan Storbritannien och EU. Oavsett så kommer det fortfarande att vara möjligt att få en internationell varumärkesregistrering i Storbritannien, då Storbritannien är en medlem i det internationella Madridprotokollet.

När det gäller det framtida enhetliga patentsystemet, är valresultatets påverkan mer osäker. Enligt nuvarande tidplan ska det enhetliga patentsystemet träda i kraft i början av 2017. Med tanke på att Storbritannien kommer att vara en medlem av EU fram till slutet av utträdesförhandlingarna, som sannolikt kommer att ta minst två år, kommer det Storbritannien fortfarande vara medlem i EU när det enhetliga patentsystemet ska ratificeras. Om britterna väljer att ratificera, kan systemet fortfarande implementeras i EU enligt den nuvarande tidplanen med Storbritannien som medlem. Men om Storbritannien vill vara del systemet även efter utträdet ur EU måste det göras ändringar i det befintliga avtalet för att tillåta icke-medlemsstater eller f.d. EU-länder att ingå. Om Storbritannien inte vill fortsätta samarbetet kring det enhetliga patentsystemet, eller om systemet inte kommer tillåta icke-EU-länder att ingå, kan arbetet avstanna och förskjutas på framtiden. Just nu är allt detta bara teorier, och framtida politiska diskussioner avgör utfallet.

Den förberedande kommittén för det enhetligt patentsystem har ännu inte uttalat sig kring Brexit.

Såvitt vi vet kommer EPC-registreringar och -ansökningar, samt europeiska patentregistreringar och ansökningar som prövats eller beviljats ​​under EPC (där det finns flera medlemmar inklusive Norge, Schweiz och Turkiet som inte är i EU), inte att påverkas.

Vi kommer att fortsätta att bevaka detta ämne. Kontakta oss om du har ytterligare frågor.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi