EU 14 Dec 2017

Brexit påverkar EU-varumärken och EU-design

UPPDATERING 2020-02-14: Nu vet vi mer om processen efter Brexit. Läs gärna den uppdaterade informationen: Så påverkar Brexit era EU-varumärken

Från och med den 30 mars 2019, utträdesdatumet, kommer EU-förordningarna för varumärken och designskydd inte längre att gälla i Storbritannien. Registrerade EU-varumärken och EU-design kommer därefter inte att vara giltiga i Storbritannien, men vara fortsatt giltiga inom EU. Detta gäller under förutsättning att man inte avtalar ett annat datum eller att perioden förlängs av Europeiska rådet eller andra förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser i utträdesavtalet.

Ansökan om ett EU-varumärke (EUTM) eller en EU-design under handläggning som skett före utträdesdatumet, kommer inte att gälla Storbritannien från och med nämnda datum. Rättigheter som EUIPO beviljat på eller efter utträdesdatumet kommer endast att omfatta skydd i EU:s medlemsländer och således inte i Storbritannien.

Inte heller kommer internationella registreringar med designering i EU via det s.k. Madrid- respektive Haag-systemet vara giltiga i Storbritannien.

Vidare kommer senioritetskrav för EU-varumärken med stöd av nationella brittiska varumärkesregistreringar inte längre ha någon effekt i EU.

Det råder fortfarande stor osäkerhet kring hur utträdesavtalet kommer att formuleras. Det kommer dock bli viktigt att innehavare av EU-rättigheter funderar över sitt behov av skydd i Storbritannien så att nödvändiga åtgärder vidtas för att upprätthålla skyddet.

Andra nyheter

 • Stockholm 17 Jan 2022

  Groth & Co flyttar!

  Läs mer

 • Jamaica 17 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Madridprotokollet

  Läs mer

 • Jamaica 13 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Haag-systemet

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi