EU 25 Feb 2019

Brexit utan avtal – påverkan på varumärken och design

UPPDATERING 2020-02-14: Nu vet vi mer om processen efter Brexit. Läs gärna den uppdaterade informationen: Så påverkar Brexit era EU-varumärken

Om Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019 utan ett avtal, kommer detta att påverka varumärken och design inom EU enligt de riktlinjer som Storbritannien utfärdat. Rättighetshavare borde därför planera för detta scenario.

Samtliga registreringar för varumärken och design inom EU som är i kraft per den 29 mars 2019 kommer att automatiskt omvandlas till motsvarande nationella rättigheter i Storbritannien och därmed vara giltiga. Detta utan att tappa prioritetsdatum. Samma bestämmelser kommer att gälla för internationella ansökningar som skett genom Madridprotokollet respektive Haag-systemet.

Pågående ansökningar för varumärken och design inom EU kommer däremot inte att automatiskt omfatta Storbritannien. Istället erbjuds innehavarna av pågående ansökningar att komplettera med nationella ansökningar för Storbritannien under en period om 9 månader efter 29 mars, 2019, som då anses ingivna samma dag som den pågående EU ansökan.

Parallellimport – Eftersom Storbritannien för närvarande ingår i det europeiska ekonomisk samarbetsområdet (EES) kommer det även efter Brexit vara möjligt att parallellimportera varor till Storbritannien som släppts på marknaden inom EES av rättighetsinnehavaren. Detta gäller emellertid inte tvärtom. Varor som har lanserats på den brittiska marknaden av rättighetsinnehavaren efter att Storbritannien lämnat EU, kommer inte att kunna parallellimporteras fritt in till EES området. Det innebär att företag som importerar varor från Storbritannien till EES kan behöva rättighetshavarens samtycke.

Patent påverkas inte av Brexit.

Här kan du läsa mer om de riktlinjer som Storbritannien utfärdat 

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi