Worldwide 15 Sep 2014

Butiksinredning kan nu varumärkesskyddas

Genom ett avgörande från EU-domstolen är det numera möjligt att varumärkesregistrera inredningsdesignen, exempelvis en butiks faktiska utseende, så länge designen uppfyller kraven för ett varumärke.

Apple har under sommaren skakat om varumärkesrätten i världen genom att få skydd, inte för designen på förpackning eller vara, utan för inredningen i butikerna där deras produkter säljs. 2010 sökte Apple varumärkesskydd för inredningen i sina butiker. Det amerikanska patentverket godkände registreringen av varumärket men det tyska patentverket bestred dess giltighet. Frågan avgjorders under sommaren i EU-domstolen i mål C-421/13, meddelat den 10 juli 2014. Skyddet omfattar bland annat hyllornas och bordens position, bordens form, färgen på väggarna, vad som sitter på väggarna, och slutligen designen på den yttre glasfasaden.

Domstolen konstaterade att så länge som designen uppfyller kraven för ett varumärke förelåg inga hinder. Dessa krav är att varumärket måste vara ett tecken, det måste kunna återges grafiskt och det måste vara tillräckligt för att särskilja de varor eller tjänster som tillhandahålls i verksamheten.

Domstolen konstaterade att det är möjligt att grafiskt återge en butiks design genom tecken som kan återges grafiskt. Frågan blev om en butikslokals design ansågs vara tillräckligt för att särskilja varorna från andra näringsidkares varor. Domstolen konstaterade att detta krav var uppfyllt genom att det inte kan uteslutas att designen i en butik kan användas för att identifiera varan eller tjänsten.

Bedömningen om designen är särskiljbar skall göras utifrån om en medelkonsument skulle kunna särskilja varan eller tjänsten endast genom varumärket i frågan. Denna bedömning skall göras separat för varje fall. Ansvarig myndighet (PRV i Sverige) måste i varje enskilt fall även bedöma huruvida märket uppfyller någon av begränsningsgrunderna. Bedömningen för inredningen i butiker skall ske på samma sätt och grunder som för övriga varumärken.

Slutligen konstaterade domstolen att det inte föreligger något hinder mot att registrera inredningsdesignen i en butik som ett varumärke om kravet på varumärken är uppfyllda och inga förbudsgrunder kan tillämpas.

Apple_store_concept480x

Bilden: Det sökta och godkända varumärket

 

Här kan du läsa hela domen>>

Här kan du läsa EU-parlamentets och rådets direktiv som fallet hänvisar till>>

 

Apple är innovativa vad gäller att skydda sin immaterialrätt. Sedan tidigare har de också fått mönsterskydd för sin berömda glaskub vid deras butik på Fifth Avenue i New York.

Apple_Cube_Fifth_Ave480x

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta