Sverige 11 Nov 2019

Dags för klassikerskyddet att prövas i domstol?

Klassikerskyddet är ett skydd mot kränkande användning av tidigare upphovsrättsskyddat material även efter att den normala upphovsrätten har löpt ut. Efter att nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens webbplats Nordfront publicerat dikter av von Heidenstam, Rydberg och Tegnér vidtar Svenska Akademien åtgärder. Trots att klassikerskyddet har funnits i snart 60 år har det aldrig prövats i domstol. Nu är kanske det första domstolsfallet på gång.

Upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och fram till och med 70 år efter dennes död. När upphovsrätten till ett verk har löpt ut är det som huvudregel fritt att utnyttja. Ett undantag från denna regel är det s.k. klassikerskyddet som skyddar äldre svenska klassiska verk från offentliga återgivanden som kränker ”den andliga odlingens intressen”, efter upphovsmannens död. Detta skydd tar endast sikte på användningar av verk som är grovt kränkande och stötande både för verket och allmänheten.

Svenska Akademien är en av tre institutioner som kan vidta rättsliga åtgärder för att skydda klassiska verk som ingen längre har upphovsrätt till (Musikaliska Akademien och Konstakademien är de andra två). Efter beskedet om att Nordfront inte har för avsikt att ta bort dikterna av Verner von Heidenstam, Viktor Rydberg och Esaias Tegnér från sin webbplats har Svenska Akademien förklarat sig redo att stämma Nordfront.

Sanna Wolk, professor i immaterialrätt vid Uppsala Universitet, har uttalat sig i Sveriges Radio och menar att fler fall bör tas till domstol. Tidigare tvister som har uppstått har oftast kunna lösts genom dialog. Domstolspraxis behövs för att vi ska få en bättre bild av hur sådana här tvister ska avgöras, enligt Sanna Wolk.

Eftersom Svenska Akademien anser att fallet med Nordfront är så pass allvarligt att det måste prövas i domstol, avser man härnäst att skicka in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen.

Andra nyheter

 • Stockholm 05 Oct 2021

  UNICEF väljer Stockholm för sitt innovationsk...

  Läs mer

 • Förenade Arabemiraten 30 Sep 2021

  Förenade Arabemiraten ansluter sig till Madrid...

  Läs mer

 • Worldwide 28 Sep 2021

  Sverige – fortsatt i topp!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi