Sverige 11 Nov 2019

Dags för klassikerskyddet att prövas i domstol?

Klassikerskyddet är ett skydd mot kränkande användning av tidigare upphovsrättsskyddat material även efter att den normala upphovsrätten har löpt ut. Efter att nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens webbplats Nordfront publicerat dikter av von Heidenstam, Rydberg och Tegnér vidtar Svenska Akademien åtgärder. Trots att klassikerskyddet har funnits i snart 60 år har det aldrig prövats i domstol. Nu är kanske det första domstolsfallet på gång.

Upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och fram till och med 70 år efter dennes död. När upphovsrätten till ett verk har löpt ut är det som huvudregel fritt att utnyttja. Ett undantag från denna regel är det s.k. klassikerskyddet som skyddar äldre svenska klassiska verk från offentliga återgivanden som kränker ”den andliga odlingens intressen”, efter upphovsmannens död. Detta skydd tar endast sikte på användningar av verk som är grovt kränkande och stötande både för verket och allmänheten.

Svenska Akademien är en av tre institutioner som kan vidta rättsliga åtgärder för att skydda klassiska verk som ingen längre har upphovsrätt till (Musikaliska Akademien och Konstakademien är de andra två). Efter beskedet om att Nordfront inte har för avsikt att ta bort dikterna av Verner von Heidenstam, Viktor Rydberg och Esaias Tegnér från sin webbplats har Svenska Akademien förklarat sig redo att stämma Nordfront.

Sanna Wolk, professor i immaterialrätt vid Uppsala Universitet, har uttalat sig i Sveriges Radio och menar att fler fall bör tas till domstol. Tidigare tvister som har uppstått har oftast kunna lösts genom dialog. Domstolspraxis behövs för att vi ska få en bättre bild av hur sådana här tvister ska avgöras, enligt Sanna Wolk.

Eftersom Svenska Akademien anser att fallet med Nordfront är så pass allvarligt att det måste prövas i domstol, avser man härnäst att skicka in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen.

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta