Worldwide 22 Nov 2016

Designskydd – ny antagen rekommendation

Nyheter från vårt kontor i Alicante:

En ny antagen rekommendation har utarbetats för att harmonisera designskydd och den tekniska funktionaliteten så att det ger samma skyddsomfång på internationell nivå. Beslutet antogs på AIPPI:s kongress i Milano.

Fördelen för innehavare av designregistreringen är att de ges ett brett och tydligt skydd överallt i världen. Idag ser det juridiska skyddet olika ut beroende på vilket land man har skyddet i. Omfånget av designskyddet och funktionaliteten i förhållande till den rätt man har till detta skydd är en aktuell och viktig aspekt som omges av stor osäkerhet.

Den huvudsakliga förändringen blir vad gäller bedömningen av omfånget av skyddet för ett registrerat designskydd. Ingen visuell del av produktens utseende ska uteslutas från bedömning även om utseendet endast beror på funktionella egenskaper, men sådana delar kan ges mindre vikt i bedömningen. Medan de funktionella egenskaperna i en sådan designprodukt inte bör skyddas, ska alla visuella aspekter inklusive dess storlek, läge och rumslig relation i förhållande till produktens utseende beaktas vid bedömningen av omfånget för det registrerade designskyddet.

Denna rekommendation kommer även att bli tillämplig inom EU där Europeiska kommissionen gör en ny översyn av EU:s mönsterförordning. Den nya reformen kommer att träda i kraft under 2017.

AIPPI är den äldsta internationella organisationen av Intellectual Property vars medlemmar inbegriper alla länder med nationella grupper som rekommenderar definiering av internationella begreppet design, som numera har blivit den viktigaste rättigheten näst efter patenträttigheter.

Sammanfattningen av den antagna rekommendationen är skriven av medordförande, Ruth Almaraz Palmero (Groth & Co i Alicante), i AIPPI:s designkommitté.

Läs mer >> Reports of National and Regional Groups and Independent Members 
http://aippi.org/committee/requirements-for-protection-of-designs/

 

 

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta