Sverige 24 Oct 2018

Det går att registrera en färg som varumärke – Men Cabonline fick nej

Det går att få varumärkesskydd för färger. Färgen eller färgkombinationen kan då användas precis som vilket varumärke som helst för att marknadsföra varor eller tjänster. Dessa speciella varumärken kallas för färger (för en enskild färg) eller färgvarumärken (för en kombination av flera färger). Det går att ansöka om färger och färgvarumärken både på nationell nivå (exempelvis i Sverige) eller som EU-varumärken.

I Sverige har exempelvis Löfbergs lila färg registrerats för kaffe och Forex gula och svarta färg för valutaväxling. På motsvarande sätt har Duracells koppar och svart registrerats för batterier, Victorinoxs röda för knivar och Black & Deckers gula och svarta för elektiska verktyg. Även andra färger förekommer som varumärken runt om i världen, exempelvis UPS bruna färg för transport av varor och Deutsche Telekoms magenta för telekommunikation.

Men det är förhållandevis svårt att registrera färger som varumärken. Färgerna måste nämligen fungera som varumärken, dvs. att de måste ha särskiljningsförmåga och vara tydligt definierade. På grund av detta går det alltså inte att få skydd för exempelvis ”blått” eller ”gult”, utan det måste avse en viss specifik färg, angiven med en viss kod enligt ett av de erkända färgsystemen (HEX, RGB, CMYK m.fl.). Färgen måste också vara särskiljande för de varor eller tjänster som man tänker erbjuda under varumärket.

Som ett aktuellt exempel har taxikoncernen Cabonline försökt registrera den gula färgen på TAXI 020-taxibilar som ett varumärke i Sverige. Cabonline har dock fått avslag två gånger, först vid Patent- och registreringsverket (PRV) och därefter vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD). PRV och domstolen ansåg nämligen att den gula färgen inte kunde fungera som ett varumärke för taxiverksamhet.

I sin argumentation hävdade Cabonline att även om gul färg på taxibilar är välkänt så är gult inte allmänt kopplat till taxiverksamhet. Vidare hävdade de att färgen för TAXI 020-bilarna är inarbetad som ett varumärke. Som stöd för sin argumentation pekade Cabonline på en marknadsundersökning som visade på 4 procents kännedom vid först anblick, men när taxiverksamhet nämndes ökade kännedomen till 70 procent.

PRV angav i sitt beslut att färgen gul inte är en ovanlig färg för taxitjänster och att man normalt inte uppfattar en färg som ett varumärke utan som en dekoration för taxibilar. Marknadsundersökningen räckte inte heller för att visa att färgen numer uppfattas som ett varumärke. Den gula färgnyansen saknade med andra ord både inneboende och förvärvad särskiljningsförmåga.

Taxibolaget överklagade beslutet till PMD, men domstolen höll med PRV om att den gula nyansen inte har ursprunglig särskiljningsförmåga. Frågan blev därefter huruvida den gula färgen kan anses ha förvärvat särskiljningsförmåga på grund av användning. PMD bedömde dock i slutänden att bevisningen för förvärvad särskiljningsförmåga inte räckte till.

Cabonline fick därför inte någon registrering för den gula färgen för taxiverksamhet (beslutet kan dock överklagas).

Andra nyheter

 • Sverige 23 Jun 2022

  Framgång för ATG om Trav & Galopp

  Läs mer

 • Sverige 16 Jun 2022

  Trademark Prosecution Firm of the Year i Sverig...

  Läs mer

 • Worldwide 09 Jun 2022

  Camilla Hamrin igen en av ”Top 250 Women in I...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi