EU 27 Aug 2020

Detta händer efter Brexit med din design i EU

Storbritannien har nu beslutat hur internationella designregistreringar som designerar EU ska få fortsatt skydd i Storbritannien. Reglerna motsvarar de sedan i våras fastslagna bestämmelserna för EU-design. Regeländringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Groth & Co säkerställer all nödvändig hantering för våra kunder.

Internationella registreringar (Haag-överenskommelsen) som designerar EU
Baserat på en EU-designering av en internationell registrering kommer, från och med den 1 januari 2021, att skapas en nationell brittisk designregistrering eller ‑ansökan på motsvarande sätt som för EU-registreringar och EU-ansökningar.

EU-designeringen kommer givetvis att fortsatt gälla i de kvarstående EU-länderna.

Registreringar
Den 1 januari 2021 kommer det, baserat på då befintliga EU-designeringar som är godkända, automatiskt att skapas motsvarande nationell brittisk registrering. Den nationella registreringen kommer att ha samma ansöknings-, eventuellt prioritets-, registrerings- och förnyelsedatum som EU-designeringen. Registreringen kommer att få ett särskilt nationellt registreringsnummer.

Registreringar som är hemlighållna den 1 januari 2021 kommer att behandlas som ansökningar enligt nedan.

Ansökningar
Baserat på EU-designeringar som är pågående den 1 januari 2021 kommer det att vara möjligt att under nio (9) månader ansöka om registrering av en motsvarande nationell rättighet i Storbritannien. Den nationella ansökan kommer att ha samma ansökningsdatum och eventuellt prioritetsdatum som EU-designeringen. Den kommer att få ett särskilt nationellt ansökningsnummer.

Förnyelser
Vid förnyelse av en EU-designering som har förnyelsedatum före den 1 januari 2021 sker förnyelsen inom ramen för den internationella registreringen samt skapas den 1 januari 2021 automatiskt en ny nationell brittisk registrering enligt ovan. Vid förnyelser av en EU-designering som har förnyelsedatum från och med den 1 januari 2021 sker förnyelse separat av EU-designeringen och av den nya nationella registreringen som har skapats den 1 januari 2021.

Haag-systemet
I och med Haag-systemet kan man i en ansökan registrera upp till 100 design i över 90 medlemsstater inklusive EU. Alltså på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt få skydd på många av sina marknader. Man får samma juridiska skydd som om man skulle registrera enstaka design i respektive land.

Kontakta gärna din konsult eller skicka epost till om du har några frågor.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi