EU 31 Aug 2020

Detta händer efter Brexit med dina varumärken i EU

Storbritannien har nu beslutat hur internationella varumärkesregistreringar som designerar EU ska få fortsatt skydd i Storbritannien. Reglerna motsvarar de sedan i våras fastslagna bestämmelserna för EU-varumärken. Regeländringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Groth & Co säkerställer all nödvändig hantering för våra kunder.

Internationell registrering (Madridprotokollet) som designerar EU
Baserat på en EU-designering av en internationell registrering kommer, från och med den 1 januari 2021, att skapas en nationell brittisk registrering eller ansökan på motsvarande sätt som för EU-registreringar och EU-ansökningar.

EU-designeringen kommer givetvis att fortsätta gälla i de kvarstående EU-länderna.

Registreringar
Den 1 januari 2021 kommer det, baserat på då befintliga EU-designeringar som är godkända, automatiskt att skapas motsvarande nationell brittisk varumärkesregistrering. Den nationella registreringen kommer att omfatta samma varor/tjänster och ha samma ansökningsdatum, eventuellt prioritets- och/eller senioritetsdatum, registreringsdatum och förnyelsedatum som EU-designeringen. Den kommer att få ett särskilt nationellt registreringsnummer.

Ansökningar
Baserat på EU-designeringar som är pågående den 1 januari 2021 kommer det att vara möjligt att under nio (9) månader ansöka om registrering av en motsvarande nationell rättighet i Storbritannien. Den nationella ansökan kommer att omfatta samma varor/tjänster och ha samma ansökningsdatum och eventuellt prioritets- och/eller senioritetsdatum som EU-designeringen. Den kommer att få ett särskilt nationellt ansökningsnummer.

Förnyelser
Vid förnyelse av en EU-designering som har förnyelsedatum före den 1 januari 2021 sker förnyelsen inom ramen för den internationella registreringen samt skapas den 1 januari 2021 automatiskt en ny nationell brittisk registrering enligt ovan. Vid förnyelser av en EU-designering som har förnyelsedatum från och med den 1 januari 2021 sker förnyelse separat av EU-designeringen och av den nya nationella registreringen som har skapats den 1 januari 2021.

Madridprotokollet
Madridprotokollet ger sökanden möjligheten att kostnadseffektivt ansöka om varumärkesskydd 122 länder världen över.

Kontakta gärna din konsult eller skicka epost till om du har några frågor.

Andra nyheter

 • Sverige 23 Jun 2022

  Framgång för ATG om Trav & Galopp

  Läs mer

 • Sverige 16 Jun 2022

  Trademark Prosecution Firm of the Year i Sverig...

  Läs mer

 • Worldwide 09 Jun 2022

  Camilla Hamrin igen en av ”Top 250 Women in I...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi