Sverige 22 Apr 2021

Domen om klassikerskyddet – Akademien mot NMR

Efter att klassikerskyddet funnits i snart 60 år är den första domen nu avgjord. Nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) har inte begått upphovsrättsintrång genom sin publicering av dikter av bland andra von Heidenstam, Rydberg och Tegnér, enligt Patent- och marknadsdomstolen.

Tvisten inleddes i slutet av 2019 när Svenska Akademien väckte talan mot att NMR:s webbplats Nordfront publicerat utdrag av dikter av ovan författare. Enligt Akademien var en del av det övriga materialet brottsligt eller gav i vart fall uttryck för nedvärdering och kränkning av folkgrupper. Verken hade därför, enligt Akademien använts i ett främmande och kränkande sammanhang. Akademien begärde att användningen av de litterära verken skulle förbjudas med stöd av upphovsrättslagens bestämmelse om klassikerskydd.

Upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och fram till och med 70 år efter dennes död. När upphovsrätten till ett verk har löpt ut är det som huvudregel fritt att utnyttja. Ett undantag från denna regel är det s.k. klassikerskyddet som skyddar äldre svenska klassiska verk från offentliga återgivanden som kränker ”den andliga odlingens intressen”, dvs nationella kulturarvet efter upphovsmannens död. Detta skydd tar endast sikte på användningar av verk som är grovt kränkande och stötande både för verket och allmänheten.

Motparten framförde ett flertal invändningar mot Akademiens talan. De hävdade bland annat att återgivningarna inte omfattades av klassikerskyddet på grund av att de litterära verken inte hade förändrats eller förvanskats.

Den avgörande frågan i målet kom att bli om klassikerskyddet är tillämpligt då ett verk – utan att ha bearbetats eller i någon form förändrats – har återgetts i ett kränkande sammanhang.

Domstolen gjorde sin bedömning med utgångspunkt i lagförarbeten från slutet av 1950-talet (lagen tillkom 1960). Tolkningen av förarbetsuttalandena i viss mån försvåras av att de är skrivna för en annan tid, men tillägger att en sådan extensiv tolkning som Akademien förordat skulle kunna ha vissa yttrande- och tryckfrihetsrättsliga konsekvenser, bekräftar Tomas Norström, rådman och en av ledamöterna i rätten.

Patent- och marknadsdomstolen gör alltså bedömningen att klassikerskyddet endast är tillämpligt när ett verk har utsatts för förändringar. Det finns enligt domstolen inte något som talar för att klassikerskyddet är avsett att omfatta den situationen att ett verk återges i ett oförändrat skick, men i ett sammanhang som framstår som stötande. Akademiens förbudstalan har därför inte bifallits. Det står alltså var och en fritt att utnyttja verket i vilken form och på vilket sätt som helst.

Enligt domen ska Svenska Akademien ersätta Nordfront och NMR för rättegångskostnader på totalt ca 1.5 MSEK.

-Domstolspraxis behövs för att vi ska få en bättre bild av hur sådana här tvister ska avgöras, säger Sanna Wolk, professor i immaterialrätt vid Uppsala Universitet, i ett tidigare uttalande i Sveriges Radio.

Svenska Akademien är en av tre institutioner som kan vidta rättsliga åtgärder för att skydda klassiska verk som ingen längre har upphovsrätt till (Musikaliska Akademien och Konstakademien är de andra två).

Domen kan överklagas.

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta