Worldwide 05 Mar 2015

Enklare vid designansökning – USA och Japan ansluter sig till Hague-systemet

Snart kommer det att vara möjligt att ansöka om skydd för sin formgivning i USA genom en internationell ansökan. Då många företag verkar i en global ekonomi kommer man i likhet med varumärken kunna få en mer effektiv och kostnadsbesparande hantering av designansökningar. Detta blir möjligt eftersom USA ansluter sig till Haag-överenskommelsen ”Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs”. Detta är det sista steget i processen för USA:s medlemskap. Både för USA:s och Japans del träder avtalet i kraft den 13 maj 2015.

I och med Haag-systemet kommer man i en ansökning kunna registrera upp till 100 mönster i 64 medlemsstater inklusive EU. Alltså på ett smidigt sätt få skydd på många av sina marknader. Man får samma juridiska skydd som om man skulle registrera enstaka mönster i respektive land.

Haag-systemet innebär att sökanden av designskydd (mönsterskydd) får en mer effektiv och kostnadsbesparande hantering när man söker skydd för formgivning för medlemmar i Haag-unionen. Idag måste sökanden i USA lämna in en ansökan för varje mönster och till respektive land på de marknader man opererar.

Genom att USA och Japan blir medlemmar förväntar man sig att det ska uppmuntra fler länder att ansluta sig till systemet.

Enligt statistik från WIPO var 7.1% av hela världens mönsteransökningar inlämnade i USA och Japan – från USA 3,8% och från Japan 3,3% under 2013.

Om du har frågor om designskydd kontakta Christian Hafner på 08-729 91 18.

Foto: Nick Winslow

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi