Europa 12 Mar 2020

EPO höjer avgifterna 1 april 2020

Det europeiska patentverket (EPO) meddelar att man höjer sina officiella avgifter fr.o.m. den 1 april 2020. De flesta avgifterna höjs med 4-5% medan enstaka avgifter höjs med upp till 20%. Det är den första generella avgiftshöjningen sedan år 2016.

Majoriteten av avgifterna ökar relativt marginellt och inflationsenligt med ca 4 – 5%. Det kan ändå vara värt att se över om det finns avgifter som kan betalas in före 1 april 2020 till de nuvarande lägre priserna.

Exempelvis ökar de officiella årsavgifterna och då EPO accepterar inbetalning av årsavgifter tre månader före fristens utgång, kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att betala in sådana som faller inom den ramen före 1 april i år. Har man under våren 2020 för avsikt att lämna in en avdelad ansökan vid EPO, skulle en inlämning före 1 april också innebära besparingar.

Den officiella avgiften för ”Large Entity Applicants” att inlämna besvär höjs avsevärt – med nästan 20%. Om ni överväger ett lämna in besvär inom en snar framtid kan det därför vara klokt att göra det innan den 1 april. Efter inlämning har man sedan två månader på sig att utarbeta grunderna för besvär. För sökande som kvalificerar sig för den rabatterade besvärsavgiften (till exempel privatpersoner, mindre företag, ideella organisationer, universitet och forskningsinstitut) höjs samma avgift endast med 5%.

Det går bra att kontakta om ni har frågor kring detta. 

 

 

 

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi