Europa 19 Mar 2020

EPO och EUIPO förlänger frister med anledning av corona

De båda europeiska myndigheterna för immaterialrätt, EPO och EUIPO, har tagit besluten att förlänga sina frister på grund av den rådande spridningen av coronaviruset och Covid-19. Bland nationella myndigheter runt om i världen ser vi att vissa vidtar liknande åtgärder medan andra fortsätter med oförändrade rutiner.

European Patent Office (EPO) har tagit beslutet att samtliga frister under perioden 15 mars till 17 april förlängs till det senare nämnda datumet, 17 april. Inga muntliga förhandlingar hos EPO Boards of Appeal kommer heller att äga rum under perioden 16 mars till 27 mars.

European Union Intellectual Property Office (EUIPO) har kommunicerat ett liknande beslut som säger att alla frister inom perioden 9 mars till 30 april förlängs till 1 maj. I praktiken innebär det en förlängning till måndag 4 maj, då 1 maj är en helgdag som följs av lördag och söndag.

Svenska Patent- och registreringsverket (PRV), amerikanska The US Patent and Trademark Office (USPTO) och internationella World Intellectual Property Organisation (WIPO) har alla meddelat att deras arbete fortlöper som vanligt utan förändrad kapacitet eller förlängda frister.

Bland nationella immaterialrättsmyndigheter som på olika sätt har förlängt sina frister finns bland andra myndigheterna i Kina, Hongkong, Sydkorea, Indien, Kanada, Filippinerna, Spanien, Kuwait, Saudiarabien, Libyen, Peru.

Vänligen observera att denna information kan komma att ändras med kort varsel så vi ber er hålla er uppdaterade på respektive myndighets hemsidan. Kontakta gärna om du har några frågor.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi