Europa 18 Mar 2020

EPO’s nya regler för Boards of Appeal

Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA), reglerna kring EPO’s överklagandeinstans Board of Appeal (BoA), har ändrats, och de nya reglerna trädde i kraft 1 januari 2020. EPO’s syfte med ändringarna är att öka effektiviteten, öka förutsägbarheten och att skapa harmonisering kring arbetet med besluten från BoA.

Förutom effektivitet, förutsägbarhet och harmonisering, har delar av ärendehanteringen införts så att Boards of Appeal ska kunna organisera sitt arbete bättre och använda sina resurser på ett mer effektivt sätt.

En nyhet som är märkbar redan nu är att ansvarig Chairman/Chairwoman i varje BoA vid årets början ska publicera en lista med pågående ärenden där sannolikheten att det under året kommer att hållas muntlig förhandling, utfärdas föreläggande eller fattas beslut i, är mycket hög. Listan finns tillgänglig på EPO’s hemsida här.

De viktigaste ändringarna för patentinnehavare gäller hur och på vilka grunder BoA kommer acceptera överklaganden? Ändringar i artikel 12 förtydligar att ett överklagande ska avse de yrkanden, fakta, argument och bevis som legat till grund för beslutet i tidigare instans. Allt annat anses vara ändringar som ”may be admitted only at the discretion of the Board”, och dessa ändringar kommer behöva motiveras för BoA.  Förtydligandet innebär att, likt tidigare, så ska yrkanden, fakta, argument och bevis som borde ha lämnats in till första instans inte tas med vid överklagandet.

I artikel 13 har det förtydligats att ändringar efter grounds of appeal (eller svar på dessa) ska hanteras strikt, t.ex. är ändringar i patentansökan bara tillåtna om de ”prima facie, overcomes the issues raised by another party in the appeal proceedings or by the Board and does not give rise to new objections”. Dessutom förtydligas att ändringar efter fristens utgång för R 100(2) Communication eller Summons to Oral Proceedings bara ska tas med under exceptionella omständigheter.

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta