Europa 18 Mar 2020

EPO’s nya regler för Boards of Appeal

Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA), reglerna kring EPO’s överklagandeinstans Board of Appeal (BoA), har ändrats, och de nya reglerna trädde i kraft 1 januari 2020. EPO’s syfte med ändringarna är att öka effektiviteten, öka förutsägbarheten och att skapa harmonisering kring arbetet med besluten från BoA.

Förutom effektivitet, förutsägbarhet och harmonisering, har delar av ärendehanteringen införts så att Boards of Appeal ska kunna organisera sitt arbete bättre och använda sina resurser på ett mer effektivt sätt.

En nyhet som är märkbar redan nu är att ansvarig Chairman/Chairwoman i varje BoA vid årets början ska publicera en lista med pågående ärenden där sannolikheten att det under året kommer att hållas muntlig förhandling, utfärdas föreläggande eller fattas beslut i, är mycket hög. Listan finns tillgänglig på EPO’s hemsida här.

De viktigaste ändringarna för patentinnehavare gäller hur och på vilka grunder BoA kommer acceptera överklaganden? Ändringar i artikel 12 förtydligar att ett överklagande ska avse de yrkanden, fakta, argument och bevis som legat till grund för beslutet i tidigare instans. Allt annat anses vara ändringar som ”may be admitted only at the discretion of the Board”, och dessa ändringar kommer behöva motiveras för BoA.  Förtydligandet innebär att, likt tidigare, så ska yrkanden, fakta, argument och bevis som borde ha lämnats in till första instans inte tas med vid överklagandet.

I artikel 13 har det förtydligats att ändringar efter grounds of appeal (eller svar på dessa) ska hanteras strikt, t.ex. är ändringar i patentansökan bara tillåtna om de ”prima facie, overcomes the issues raised by another party in the appeal proceedings or by the Board and does not give rise to new objections”. Dessutom förtydligas att ändringar efter fristens utgång för R 100(2) Communication eller Summons to Oral Proceedings bara ska tas med under exceptionella omständigheter.

Andra nyheter

 • Sverige 23 Jun 2022

  Framgång för ATG om Trav & Galopp

  Läs mer

 • Sverige 16 Jun 2022

  Trademark Prosecution Firm of the Year i Sverig...

  Läs mer

 • Worldwide 09 Jun 2022

  Camilla Hamrin igen en av ”Top 250 Women in I...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi