Worldwide 03 Apr 2018

Ett av patenten för gensax upphävt

I mitten av januari upphävde det europeiska patentverket, EPO, ett av Broad Institutes patent för att det inte uppfyller nyhets- och/eller uppfinningshöjdskravet. Tvisten fortsätter mellan Jennifer Doudna och Emanuelle Charpentier vid UC Berkeley och Feng Zhang vid Broad Institute om vem som har patenträttigheterna till genredigeringstekniken Crispr/Cas9 enligt Kemivärldens senaste artikel om den s k gensaxen.  I artikeln uttalar sig vår patentkonsult Joanna Applequist om tvisten ur ett patentperspektiv.

Det upphävda patentet anses vara ett av grundpatenten i en serie patent som tillhör Broad Institute och upphävdes i ljuset av tidigare icke-anförbar känd teknik. EPOs invändningsnämnd bedömde att Broad inte har giltig prioritet från två av sina 12 prioritetsgrundande ansökningar eftersom olika sökanden anges på handlingarna, vilket inte är tillåtet enligt den europeiska patentkonventionen utan att en giltig överlåtelse av prioritetsrätten är på plats på inlämningsdagen. Därmed flyttades det s k prioritetsdatumet fram några veckor och fler dokument som beskriver känd teknik kunde anföras. Broads uppfinning bedömdes sakna nyhet och/eller uppfinningshöjd mot bakgrund av dessa dokument. Patentet upphävdes alltså på en patentteknisk grund vilket understryker hur viktigt det är att även de formella kraven uppfylls för att få ett giltigt patent.

Broad menar att amerikansk lag ska tillämpas avseende prioritetsrätten i detta fall och har lämnat in en överklagan mot EPOs beslut.

Patentlandskapet kommer sannolikt att fortsätta vara väldigt komplext avseende Crispr/Cas9 i både Europa och USA. Det pågår mycket forskning och utveckling av tekniken och på senare tid har det kommit många förbättringar av tekniken som patentsöks av både gamla och nya aktörer.

Du kan prenumerant av Kemivärlden BioTech läsa artikeln, inklusive Joannas uttalande, här>>

Se också vår tidigare nyhet Patenttvist om gensaxens användande här>>    

Andra nyheter

 • Sverige 23 Jun 2022

  Framgång för ATG om Trav & Galopp

  Läs mer

 • Sverige 16 Jun 2022

  Trademark Prosecution Firm of the Year i Sverig...

  Läs mer

 • Worldwide 09 Jun 2022

  Camilla Hamrin igen en av ”Top 250 Women in I...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi