Worldwide 03 Apr 2018

Ett av patenten för gensax upphävt

I mitten av januari upphävde det europeiska patentverket, EPO, ett av Broad Institutes patent för att det inte uppfyller nyhets- och/eller uppfinningshöjdskravet. Tvisten fortsätter mellan Jennifer Doudna och Emanuelle Charpentier vid UC Berkeley och Feng Zhang vid Broad Institute om vem som har patenträttigheterna till genredigeringstekniken Crispr/Cas9 enligt Kemivärldens senaste artikel om den s k gensaxen.  I artikeln uttalar sig vår patentkonsult Joanna Applequist om tvisten ur ett patentperspektiv.

Det upphävda patentet anses vara ett av grundpatenten i en serie patent som tillhör Broad Institute och upphävdes i ljuset av tidigare icke-anförbar känd teknik. EPOs invändningsnämnd bedömde att Broad inte har giltig prioritet från två av sina 12 prioritetsgrundande ansökningar eftersom olika sökanden anges på handlingarna, vilket inte är tillåtet enligt den europeiska patentkonventionen utan att en giltig överlåtelse av prioritetsrätten är på plats på inlämningsdagen. Därmed flyttades det s k prioritetsdatumet fram några veckor och fler dokument som beskriver känd teknik kunde anföras. Broads uppfinning bedömdes sakna nyhet och/eller uppfinningshöjd mot bakgrund av dessa dokument. Patentet upphävdes alltså på en patentteknisk grund vilket understryker hur viktigt det är att även de formella kraven uppfylls för att få ett giltigt patent.

Broad menar att amerikansk lag ska tillämpas avseende prioritetsrätten i detta fall och har lämnat in en överklagan mot EPOs beslut.

Patentlandskapet kommer sannolikt att fortsätta vara väldigt komplext avseende Crispr/Cas9 i både Europa och USA. Det pågår mycket forskning och utveckling av tekniken och på senare tid har det kommit många förbättringar av tekniken som patentsöks av både gamla och nya aktörer.

Du kan prenumerant av Kemivärlden BioTech läsa artikeln, inklusive Joannas uttalande, här>>

Se också vår tidigare nyhet Patenttvist om gensaxens användande här>>    

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta